Veiligheidstechnische voorzieningen

Is een elektrisch ontwerper mede verantwoordelijk als zijn bedrijf de nieuwe veiligheidsnormen niet toepast of zal toepassen, resp. kan hij zich evt. met behulp van een handtekening van zijn werkgever aan deze verantwoordelijkheid onttrekken? Of moet hij zijn werk weigeren als hij geen noodzakelijke informatie krijgt over de eisen van de risicovermindering en evt. slechts een mondelinge mededeling krijgt als "We bouwen zoals altijd volgens categorie 2"?

Volgens artikel 5 van de machinerichtlijn moet de fabrikant vóór het in de handel brengen of de inbedrijfstelling van een machine garanderen, dat de geldende essentiële eisen inzake veiligheid en gezondheid zijn nageleefd. Het is niet wettelijk voorgeschreven bepaalde normen toe te passen.

"Vermoeden van overeenkomst" – De gebruiker gedraagt zich volgens de wet of de richtlijn
De toepassing van geharmoniseerde normen leidt tot het zogenaamde "vermoeden van overeenstemming" dat de machine in overeenstemming met de toepasselijke, essentiële veiligheids- en gezondheidseisen is ontworpen en gebouwd. Er is daarom sprake van een omkering van de bewijslast in geval van schade. Indien geen geharmoniseerde norm gebruikt werd, ligt de bewijsplicht in geval van schade bij de fabrikant.

Daarnaast kunnen geharmoniseerde normen gebruikt worden ter bepaling van de stand van de techniek, die (volgens bijlage I van de machinerichtlijn) de minimale eisen voor de fabrikant vormen. Een norm geldt als geharmoniseerd, als deze in het Publicatieblad van de Europese Unie is opgenomen.

Wanneer u als ontwerper vaststelt, dat bij het ontwerp van de machine niet de actuele stand van de techniek gebruikt wordt reps. de machine niet voldoet aan de eisen van de machineveiligheid, dient u uw leidinggevenden schriftelijk van deze gebreken op de hoogte te stellen. Juridisch bestaat geen binding tussen de koper en de ontwerper, maar tussen beide bedrijven. Over het algemeen wordt de ontwerper daarom niet belangrijk geacht voor de rechtbank. Een schriftelijke verzekering is daarentegen wel aan te raden.

 

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be

Was dit artikel nuttig?