Veiligheidstechnische voorzieningen

Wanneer is de toepassing van gebonden bevestigingsmiddelen voorgeschreven?

De Machinerichtlijn 2006/42/EG eist dat bevestigingsmiddelen na het verwijderen van toegangsbeperkende verstelbare afschermingen noch met de veiligheidsinrichting zelf, noch met de machine blijven verbonden.

Hierbij dienen ook nog de "Algemene grondbeginselen" volgens bijlage I van de machinerichtlijn in acht te worden genomen. Deze schrijven voor dat de met de basiseisen van veiligheid en gezondheid verbonden verplichtingen alleen gelden, wanneer het desbetreffende gevaar optreedt achter de voorgeschreven bepalingen of onder voorspelbare ongewone bepalingen. Op plaatsen waar geen desbetreffende gevaren optreden, kunnen daarom meestal "normale" bevestigingsmiddelen worden gebruikt. Deze overweging moet duidelijk uit de risicobeoordeling naar voren komen.

Gebonden bevestigingsmiddelen kunnen niet met instructies uit de gebruikshandleiding of identificatie aan de veiligheidsinrichting worden vervangen.

De eisen omtrent gebonden bevestigingsmiddelen worden in de norm DIN EN 953:2009 (artikel 7.2) geconcretiseerd.

 

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be

Was dit artikel nuttig?