Veiligheidstechnische voorzieningen

Kunnen ter vereenvoudiging van een schakeling (vlg. cat. 4 opgebouwd) zo veel mogelijk noodstopschakelaars in serie worden geschakeld?

In de architectuur van categorie 4 is een serieschakeling van noodstopschakelaars toegestaan, aangezien
de noodstopschakelaar slechts een secundaire veiligheidsinrichting is.

Men gaat ervan uit dat de noodstopschakelaar alleen in gevaarlijke situaties wordt bediend - maar dan ook echt één noodstopschakelaar.
In het kader van de gevarenbeoordeling volgens de Duitse bedrijfsveiligheidsverordening moet de exploitant vastleggen op welke intervallen en op welke manier de veiligheidsfuncties moeten worden gecontroleerd.

Waar ligt de grens?
De grens ligt bij het vereiste Performance Level. Door de serieschakeling van meerdere veiligheidscomponenten verslechtert het totale resultaat. Als u het vereiste Performance Level bereikt voor de in serie geschakelde noodstopschakelaars, dan maakt het aantal niet uit.

Geldt iedere schakelaar als SRP/CS (veiligheid verband houdende onderdelen van een controlesysteem) in de zin van norm EN ISO 13849?
In de veiligheidsbeoordeling kunt u alle noodstopschakelaars in serie schakelen, dat wil zeggen, u hoeft maar één SRP/CS te plaatsen.
Echter zoals hierboven beschreven kan het Performance Level door de serieschakeling negatief worden beïnvloed en dan kan het noodzakelijk zijn meerdere SRP/CS te plaatsen.

 

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be

Was dit artikel nuttig?