België | nederlands

Workshop risicobeoordeling voor machines

Doelstelling

De workshop biedt de deelnemers de kennis en vaardigheden die ze nodig hebben om risicobeoordelingen uit te voeren op machines volgens EN ISO 12100. De risicobeoordeling is noodzakelijk en een fundamenteel aspect van machineveiligheid en de eerste stap om te voldoen aan de wetgeving (machinerichtlijn 2006/42/EG) en normen. Deze workshop leidt u aan de hand van foto's en video's door het risicobeoordelingsproces van machines – altijd interactief en zeer dicht bij de praktijk. Het doel is om gevaren te onderkennen en de risico's hiervan te bepalen (wat betreft hun ernst en de waarschijnlijkheid van optreden). Het nemen van geschikte maatregelen om de risico's te verminderen en het bepalen van de resterende risico's, zijn eveneens onderdeel van deze training.

Basisbeginselen

Inhoud

 • Richtlijnen en normen voor risicobeoordeling
 • Toepassing van de verschillende beoordelingsmethoden
  - Hazard Rating Numbers
  - Risicobeoordelingsmatrix
  - Risicografiek
 • Hiërarchie van controlemaatregelen
 • Risicoreductie en restrisico
 • Bewezen risicobeoordelingsmaatregelen
 • Praktijkvoorbeelden

Doelgroepen

 • Normverantwoordelijke ontwerpmanagers
 • Constructeurs in werktuigbouwkunde en besturingstechniek
 • Technische managers
 • Arbo- en veiligheidsfunctionarissen voor werkplekevaluatie
 • Technische inkopers (met name van machines en industriële installaties)
 • Verantwoordelijke personen voor de ombouw en het onderhoud van machines en installaties

Uw voordelen

 • uitgebreide knowhow over de aanpak van de risicobeoordeling
 • maximale praktische oriëntatie op basis van interactieve, concrete casestudy's

Ordernummers 1T0000107
Duur 1 dag
Maximum aantal gedelegeerden
Prijs
Meer informatie
Training formulier
Data en aanmelding
Op aanvraag
hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Pilz Belgium cvba

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be