België | nederlands

Safe programming using the V-model

Doel

Vandaag bestaan er krachtige safety PLC’s die u toelaten heel vrij en eenvoudig de veiligheidsfuncties te programmeren. Hoe bent u nu zeker dat uw programma veilig gevalideerd is en de gewenste functie zeker zal uitvoeren?

Het V-model is een methode voor softwareontwikkeling,waarin evenwichtig aandacht wordt besteed aan ontwikkeling en verificatie. Het softwareontwerp inclusief de verificatie is opgedeeld in een aantal fases die elk een aantal vooraf gedefinieerde producten oplevert. Wanneer de producten van een fase zijn opgeleverd, vormen deze de basis voor de volgende fase. Een nieuwe fase kan dus alleen worden gestart wanneer de vorige fase is opgeleverd en goedgekeurd. Dit herhaalt zich voor alle fases. Met elke nieuwe basis die wordt gevormd groeit het vertrouwen in het systeem.

In deze training leert u via eenvoudige oefeningen het V-model gebruiken als leidraad bij het programmeren Daarnaast leert u wat al dan niet is toegelaten in veilige software.
Deze cursus is productonafhankelijk en kan voor elke vorm van programmeerbare veiligheidslogica gebruikt worden.

Inhoud

  • Veilig sofwareontwerp als deel van de normen EN ISO 13849, EN IEC 62061, EN IEC 61508, EN IEC 61511
  • V-model: opbouw, verificatie en validatie
  • Systematisch aanpakken van een project
  • Fasen van softwareopzet
  • Praktijkvoorbeelden

Doelgroep

  • Machineontwerpers
  • Hardware engineers
  • Software engineers
  • Automatisering- en onderhoudsmanagers
  • Projectleiders

Voorkennis

Een voorkennis van programmatie is aangeraden.

Incompany Training

Ordernummers
Duur 1/2 dag van 9u tot 13u of van 13u tot 17u
Maximum aantal gedelegeerden 8 personen (per bijkomende deelnemer geldt een surplus van 10%)
Prijs 1000 euro per dag excl.BTW
Meer informatie
Training formulier
Data en aanmelding
Op aanvraag
Pilz Belgium cvba

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Pilz Belgium cvba

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be