België | nederlands

Validering bij de machineveiligheid

De vijfde stap naar machineveiligheid: validering

Validering bij de machineveiligheid

Zijn de veiligheidsmaatregelen correct geïmplementeerd? Is de veiligheid in relatie tot het besturingssysteem van uw machine juist ontworpen en conform de veiligheidsvoorschriften geïmplementeerd? Internationale normen zoals ISO 13849, IEC 62061 en IEC 61508 vereisen de validering van veiligheidssystemen, ongeacht de vormgeving van functies. De validering is essentieel voor het bewijs dat uw machine veilig is.

"Pilz was toonaangevend bij de opzet, installatie en validatie van installatieoverstijgende veiligheidsoplossingen. Daarbij willen wij de uitstekende communicatie met alle relevante, betrokken medewerkers voor wat betreft de wijzigingen en de hoge kwaliteitsstandaard, waarmee het Pilz-team de werkzaamheden heeft uitgevoerd, onderstrepen.

Leon Burns, projectmanager, Stiefel Laboratories (IR) Ltd

Pilz - Uw partner voor validering en machineveiligheid

Onze deskundige en gespecialiseerde medewerkers garanderen een objectief en systematisch valideringsproces. Vertrouw op onze praktische ervaring wat betreft de beoordeling en implementatie van veiligheid in uw installatie. Dankzij onze deskundigheid als veiligheidsexpert garanderen wij dat de veiligheidseisen van uw machine conform de geldende normen en richtlijnen worden gecontroleerd en gevalideerd.

De validering van Pilz omvat

  • Controle van uw machine conform de voorgeschreven veiligheidseisen
  • Vaststellen van de conformiteit met voorschriften zoals BetrSichV, Machinerichtlijn 2006/42/EC en OSHA
  • Uitvoeren van een functietest en foutsimulatie van het veiligheidssysteem
  • Uitvoeren van metingen (beschermingsleiding, geluidsniveau, ...)
  • Opstellen van een testrapport met gedetailleerde informatie omtrent de resultaten

Uw voordelen op het gebied van machineveiligheid dankzij de validering

  • Toon de overeenstemming aan met de normen die een onafhankelijke veiligheidsvalidering voorschrijven
  • Kies gestructureerde methoden voor uw certificatieproces
  • Neem alle relevante aspecten van de validering en certificatie in acht
  • Delegeer uw verantwoordelijkheid aan Pilz
  • Vertrouw op ons als veiligheidsexpert
hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Pilz Belgium cvba

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be