België | nederlands

CE-markering

Certificatie van machineveiligheid met CE-markering

CE-markering

Sinds 1-1-1995 zijn fabrikanten verplicht voor hun machines de conformiteitsbeoordelingsprocedure uit te voeren. Door het aanbrengen van de CE-markering bevestigt de fabrikant dat de machines of installaties aan alle vereiste eisen voor gezondheidsbescherming en veiligheid van Machinerichtlijn 2006/42/EG voldoen. Alle machines die uit niet-EU-landen worden geïmporteerd, onafhankelijk van het bouwjaar, moeten worden voorzien van een CE-markering.

Worden losse, reeds CE-gecertificeerde machines samengevoegd tot een geheel van machines (installatie), dan moet de conformiteitsbeoordelingsprocedure inclusief CE-markering voor de complete installatie worden uitgevoerd.

"Pilz heeft bij ons de volledige conformiteitsbeoordelingsprocedure uitgevoerd, van de risicobeoordeling, het veiligheidsconcept, het veiligheidsdesign, de systeemintegratie met validering tot de CE-markering. Wij zijn door een vakkundig team zeer goed geadviseerd en met succes door het complete project geleid."

Wolfgang Zeidler, hoofd Onderhoud, Flanschenwerk Bebitz GmbH

Pilz - Uw partner voor de CE-markering en machineveiligheid

Onze medewerkers bezitten een hoge mate van deskundigheid om de vereiste stappen van de CE-markering en de interpretatie van de normen betrouwbaar en met de noodzakelijke kwaliteit uit te voeren.
Pilz is een van de weinige ondernemingen die u de verantwoordelijkheid voor de conformiteitsbeoordelingsprocedure uit handen neemt. Wij bevestigen als gevolmachtigde met onze handtekening op de conformiteitsverklaring dat de eisen van de Machinerichtlijn in acht zijn genomen.

De CE-markering van Pilz omvat

 • Overname van de verantwoordelijkheid als gevolmachtigde met ondertekening van de EG-conformiteitsverklaring
 • Bepalen en toepassen van de relevante richtlijnen en normen
 • Risicobeoordeling
 • Opstellen van een veiligheidsconcept en het desbetreffende veiligheidsdesign
 • Beoordelen van de conformiteit en aanbevelingen met betrekking tot de fundamentele eisen voor gezondheid en veiligheid
 • Vereiste controles, tests en metingen
 • Opstellen en archiveren van wettelijk vereiste documenten inclusief technische documentatie
 • Uitvoeren of begeleiden van de CE-markering

Uw voordelen op het gebied van machineveiligheid dankzij de CE-markering

 • Maak gebruik van onze expertise betreffende de implementatie en toepassing van normen voor uw CE-markering
 • Verzeker u via Pilz als uw vertegenwoordiger van de toegang tot Europese markten
 • Bespaar tijd dankzij ons gestructureerde CE-markeringsproces
 • U kunt een waterdichte CE-markering in overeenstemming met de regionale richtlijnen aantonen
 • Verzeker u van een probleemloze toegang van uw machines tot de Europese markt met Pilz
 • Vertrouw op Pilz als geaccrediteerd inspectiepunt voor machines en veiligheidsvoorzieningen
hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Pilz Belgium cvba

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be