Safety event, ontmoet de rechterlijke macht

17 oktober 2019 om 12u00

Op 17 oktober 2019 verwelkomen wij u graag tijdens het Pilz Machineveiligheid event.  Een sterke line-up zorgt voor inzicht in verschillende facetten:  'Machineveiligheid, CE-markering en de hand van de wet'.

We nodigen 3 professionals uit die elk vanuit een andere invalshoek de impact van machineveiligheid belichten:

Normen en wetten rond machineveiligheid omzetten in de praktijk
Jan Franck is internationaal Safety Engineer bij Pilz, zit in de normcommissie Machineveiligheid en is betrokken bij normalisatie van machineveiligheid binnen de CEN en ISO. 
Hij geeft u een uiteenzetting over wet- en regelgeving rondom machineveiligheid.

- de wetgeving omtrent de machineveiligheid (theorie & de praktijk)
- het KB machines: de wettelijke eisen voor de fabrikant
- het KB Arbeidsmiddelen: de wettelijke eisen van de gebruiker.
- het CE traject: stappenplan om een installatie CE te markeren.

Machineveiligheid en de hand van de wet in de praktijk
Een bedrijf kan door een ongeval plots in aanraking komen met het Arbeidsauditoraat, een afdeling van het openbaar ministerie dat misdrijven inzake sociaal strafrecht vervolgt. Wij hebben een Arbeidsauditeur uitgenodigd, Brecht Speybrouck, die u vertelt welke gevolgen dit voor u en uw bedrijf kan hebben, aan de hand van de volgende vragen :

- Wat zijn de gevolgen van het niet naleven van de wetgeving inzake arbeidsveiligheid in het algemeen en de wetgeving machineveiligheid in het bijzonder?
- Wat zijn de mogelijke strafrechtelijke of administratieve sancties?
- Wat zijn de stappen die een Arbeidsauditeur uitvoert, als er een ongeval gebeurd is.
- Welke documenten dient u voor te leggen bij een arbeidsongeval?

Reduceren van arbeidsongevallen, een combinatie van machineveiligheid en veilig gedrag
Vanuit zijn jarenlange ervaring als HSE Manager bij Coca-Cola en Barry Callebaut, deelt
Steven Van Belle zijn kennis over het creëren en implementeren van een positief veiligheidsbeleid bij productiebedrijven. 

 

Het Machineveiligheid event geeft u inzicht in de wettelijke kant van CE markering

Agenda

12:00-13:00 Lunch & netwerking  
13:00-13:15 Introductie door Pilz Timen Floré - Sales & Business Development Manager - Pilz
13:15-14:15 Wetgeving KB machines : theorie & praktijk
Wetgeving KB Arbeidsmiddelen
CE-traject: stappenplan om een installatie CE te markeren
Jan Franck - International Engineer - Pilz
14:15-14:30 Pauze - Koffie/gebak  
14:30-16:00

- Wat zijn de gevolgen van het niet naleven van de
   wetgeving machineveiligheid?
- Wat zijn de mogelijke strafrechtelijke of
  administratieve sancties?
- Wat zijn de stappen die een Arbeidsauditeur uitvoert, als er een ongeval gebeurd is?
- Welke documenten dient u voor te leggen bij een
  arbeidsongeval?

Brecht Speybrouck - Substituut - Arbeidsauditeur- Openbaar Ministerie
16:00-17:00 Reduceren van arbeidsongevallen: een combinatie van machineveiligheid en veilig gedrag. Steven Van Belle - SECON B.V.- Bestuurder -
ervaring bij Coca-Cola Enterprises &
Barry Callebaut
vanaf 17:15 Netwerking - walking dinner  
CE-traject: stappenplan om een installatie CE te markeren

Wat zegt de wet over machineveiligheid

KB MACHINES
Sinds 1 januari 1995 zijn fabrikanten van machines (ook zij die toestellen voor eigen gebruik vervaardigen) verplicht een conformiteitsbeoordelingsprocedure uit te voeren.  Het sluitstuk van deze beoordeling is het aanbrengen van een CE-markering.  Hierbij bevestigt de fabrikant dat de machine of installatie voldoet aan de eisen uit het KB machines. 
Wanneer individuele machines (reeds CE-gecertificeerd) gegroepeerd worden voor assemblage of voor een productielijn, dan dient in veel gevallen ook een beoordeling voor de samenbouw uitgevoerd te worden.

KB ARBEIDSMIDDELEN
Sinds 1997 moeten alle machines in België voldoen aan het KB Arbeidsmiddelen.  Hierdoor moet iedere machine over een minimum niveau aan veiligheid beschikken, zodat het op een veilige wijze kan gebruikt worden.  Deze verplicht de werkgever om de risico's, verbonden aan een machine, tot een strikt minimum te beperken, zodat deze op een veiligie wijze gebruikt kan worden.

 

machineveilgheid

Praktische informatie

Unieke locatie !
Het event vindt plaats in de exclusieve locatie 'Lumière' te Lokeren

Adres :
Lumière
Gentse Steenweg 295
9160 Lokeren

Beleef een onvergetelijk moment, samen met het Pilz team, in de exclusieve locatie van Lumière.

Wij hopen u van harte te verwelkomen tijdens dit event !

 

 

machineveilgheid

Registreren

Deelname is voorbehouden aan verantwoordelijken die instaan voor machineveiligheid. Wij behouden ons het recht uw deelname te weigeren wanneer uw functieprofiel niet aansluit bij de doelgroep van het event. Elke registratie wordt geëvalueerd en uw inschrijving is pas definitief na bevestiging door Pilz.

Voor vragen of opmerkingen kan u terecht bij Karry Van Looy op het nummer +32 (0)9 321 75 70.

Gelieve te registreren via dit formulier : https://forms.gle/uux8fzrXUTn1cY667

U zal pas een bevestiging van inschrijving ontvangen van zodra uw inschrijving goedgekeurd is door Pilz.

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be