België | nederlands

Industrie 4.0 in de productie van Pilz

Naast het lidmaatschap van de Forschungsunion Wirtschaft-Wissenschaft en van het onderzoeksplatform SmartFactory KL is Industrie 4.0 bij Pilz niet alleen een toekomstproject, maar is het ook in het productieproces aanbeland.

Met de toenemende koppeling van machines en infrastructuur en met behulp van IT-technologieën in de productie komt Pilz ook bij de eigen productie tegemoet aan zijn claim als technologieleider. Niet alleen is de noodzakelijke infrastructuur voor de intelligente productie gerealiseerd, maar zijn ook de elementen van Industrie 4.0 vroegtijdig geïmplementeerd.

Er wordt al een intelligent transport voor werkstukken gebruikt, dat in de eigen firma is ontwikkeld. Deze versnelt en vereenvoudigt bijvoorbeeld de onderdelenmontage op printplaten en het soldeerproces. De werkstukdragers begeven zich via een ingebouwde RFID-chip zelfstandig van de soldeergolf naar de montage-eenheid.

Meer over Industrie 4.0

Optimalisaties op weg naar Industrie 4.0

Intelligente productie van Pilz

Pilz zal de intelligente productie stap voor stap verder realiseren: voor het besturen van de productie worden machinegegevens gericht verzameld en verwerkt. Door de evaluatie van deze gegevens wordt belangrijke informatie over toestandsveranderingen en de slijtage van machines verkregen. Zo kan het onderhoud preventief plaatsvinden.

"Predictive Maintenance" voorkomt storingen en stilstandstijden. Tevens worden de meest actuele werkdocumenten in een Pilz-cloud opgeslagen. Alle gegevens en documenten zijn dan in real time en op elk moment actueel beschikbaar. Met mobiele eindapparatuur in de productie kunnen ze vervolgens vanaf elke plaats worden opgeroepen.

IT in de gekoppelde productie

Pilz is zich bewust van de uitdagingen op het gebied van de IT-veiligheid als gevolg van een compleet gekoppelde productie. Daarom investeren wij in een uitgebreide security-infrastructuur voor de bewaking van het totale gegevensverkeer. Hiertoe behoort ook een autonoom rekencentrum dat voldoet aan de nieuwste normen. Een permanente analyse van protocolgegevens en alle andere gegevens maakt een vroegtijdige herkenning van afwijkingen mogelijk.

Verder zijn voor afzonderlijke productiezones verschillende firewall-systemen geïnstalleerd, waardoor het vereiste beveiligingsniveau individueel per zone kan worden vastgelegd. Uitvallen en veiligheidsrisico's worden voorkomen, de knowhow wordt beveiligd.

IT in de gekoppelde productie

"Pilz Denkfabrik 4.0"

Pilz Denkfabrik

Ook de voor Industrie 4.0 zo belangrijke samenwerking, speciaal tussen de afdelingen Informatietechnologie en Proctietechniek, heeft bij Pilz de hoogste prioriteit. Medewerkers van de productie- en IT-afdeling komen bij elkaar in een speciaal ingerichte "Pilz Denkfabrik 4.0" en krijgen de benodigde resources om gezamenlijke projecten omtrent het thema Industrie 4.0 te ontwerpen en uit te voeren.

Ons portfolio: producten en oplossingen voor Industrie 4.0

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Pilz Belgium cvba

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 75
E-mail: techsupport@pilz.be

;