België | nederlands

Gebiedsbeveiliging met twee- en driedimensionale sensoren

Vertrouw op sensoren bij oppervlakte- en ruimtebewaking!

Gebiedsbeveiliging met 2D- en 3D-sensoren

Bij de gebiedsbeveiliging van machines en installaties moeten veiligheid, gebruikersvriendelijkheid en productiviteit in overeenstemming met elkaar worden gebracht. Gebruik de optische veiligheidsvoorzieningen voor gebiedsbeveiliging als personen van het gevaarlijke gebied moeten betreden of er materiaal moet worden toe- of afgevoerd. Lichtschermen, laserscanners, camerasystemen en drukgevoelige veiligheidsmatten zijn optimaal geschikt voor gebiedsbeveiliging.

Bescherming bij actief ingrijpen in het productieproces

Bij de toe- en afvoer van producten wordt actief ingegrepen in het productieproces. Hier zijn veiligheidslichtschermen de ideale toepassing, omdat u personen en productiegoederen met behulp van uw onzichtbare infrarood-veiligheidsveld kunt beveiligen tegen gevaarlijke gebieden. Deze worden bij de toegangen van het gevarengebied geïnstalleerd en registeren het als er zich personen of objecten in het beveiligde gebied bevinden. Bij onderbreking van een lichtstraal wordt direct een veilig uitschakelbevel geactiveerd. De machine en de installaties worden dan gestopt.

Conform de vereiste voldoen lichtschermen aan EN/IEC 61496-1/-2 beveiliging van vingers, handen en lichaam. Er is sprake van een korte reactietijd in milliseconden, die echter met de lengte van de straal en het aantal stralen toeneemt. Om de veiligheidsstand te handhaven en nog materiaal door het lichtscherm te voeren, zijn er nog functies als Blanking, Muting of Cascading geïmplementeerd.

Gebiedsbeveiliging bij actief ingrijpen

Mobiele en stationaire gebiedsbescherming

Mobiele en stationaire gebiedsbescherming

Als er oppervlakten tegen machines beveiligd worden, worden er laserscanners ingezet. Daarbij tast een laserstraal het te bewaken oppervlakte af. Als er zich bijvoorbeeld personen op het oppervlak bevinden, herkent de laserscanner dat omdat de laserstraal door het vreemde lichaam wordt gereflecteerd. De gevaarlijke beweging wordt daarop uitgeschakeld.

De afstand tot het object wordt bepaald aan de hand van een meting van het tijdsverschil tussen het uitzenden en het arriveren van de lichtpuls. Om objecten in verschillende richtingen te herkennen, wordt de laser uitgezonden via een draaiende spiegel. Als beveiligingsproduct uit categorie 3 volgens IEC/EN 61496 bewaken veiligheidslaserscanners tweedimensionale oppervlakten.

Uw toepassingsspectrum is divers en varieert van een stationaire oppervlaktebewaking en chauffeurloze transportsystemen (FTS) tot bewaking van robottoepassingen. Vooral bescherming tegen toegang van achteren is de laatste jaren belangrijker geworden: Vaak is het niet voldoende om alleen de toegang tot gevaarlijke gebieden van bijvoorbeeld een robotcel te beveiligen (bescherming tegen doorgang). De ruimte daarachter moet ook worden bewaakt om te voorkomen dat de machine weer gaat lopen als er zich nog personen bevinden in het gevarengebied. In tegenstelling tot sleuteloverdrachtsystemen kan de bediening naadloos worden overgenomen als het gevarengebied leeg is.

Ontdek meer:

Bewaking van vrij configureerbare gebieden

Voor het bewaken van grote oppervlakten en complexe toepassingen zijn veilige 3D-camerasystemen geschikt waarmee bewakingsgebieden vrij geconfigureerd kunnen worden. De gebieden die moeten worden bewaakt kunnen ook tijdens bediening van de installatie dynamisch geschakeld, geactiveerd of gedeactiveerd worden. In vergelijking met eenvoudige sensoren leggen 3D-beveiligingscamera's gedetailleerde informatie vast over het gemeenschappelijke bewakingsgebied en analyseren zij dit. Daarbij moet worden voldaan aan de vereisten van EN/IEC 61496.

Voor een veilige ruimtebewaking wordt de sensorunit aangebracht boven de ruimte die moet worden bewaakt. Waarschuwings- en veiligheidsruimten worden vastgesteld volgens de envelopcurve van het gevaarlijke gebied. De sensorunit stelt vast wanneer er objecten of personen een waarschuwings- of veiligheidsruimte betreden. De analyse-unit ontvangt en verwerkt de beeldgegevens van de sensorunit en zendt de resultaten door naar de veiligheidsbesturing. Daarmee vormt deze een interface met de machinebesturing en zorgt deze ervoor dat de machine langzamer gaat bewegen of gestopt wordt als het waarschuwings- of veiligheidsgebied wordt betreden.

De toepassingsbereiken van veilige 3D-camerasystemen zijn divers: In gebieden waar bijvoorbeeld mens en robot met elkaar samenwerken, zijn 3D-camera's geschikt voor een veilige en ruimtelijke toegangsbewaking.

Bewaking van vrij configureerbare gebieden

Veilige bewaking van kantpersen

Veilige bewaking van kantpersen

Telecentrische camerasystemen zijn bijzonder geschikt voor een veilige bewaking van kantpersen omdat deze objecten altijd direct groot afbeelden – onafhankelijk van de afstand tot de camera. Deze worden geïnstalleerd op de bovenbalken van de kantpers en rijdt zo mee met het bovenste gereedschap.

Door de CNC-besturing van de kantpers, de veilige besturing en het meerijdende camerasysteem voortdurend te vergelijken, stelt de veilige besturing de positie van het bovenste gereedschap boven de plaat betrouwbaar vast. Al naar gelang de reikwijdte van het veiligheidsveld kunnen ook speciale persen als bijvoorbeeld tandempersen probleemloos worden bewaakt.

De op camera's gebaseerde veiligheids- en meetsystemen herkennen zelfs de kleinste vreemde voorwerpen in het veiligheidsveld tussen zend- en ontvangsteenheid. De lichtstralen worden daarbij via een telecentrisch objectief van de zender verzonden naar een ontvanger die zich op de tegenovergestelde kant van de kantpers bevindt. De veiligheidsgebieden zijn voor, acher en onder het gereedschap aangebracht. Zo wordt gevaarlijke interventie aan iedere kant van de kantpers voorkomen.

Veilige oppervlaktebewaking

Gebiedsbeveiliging met tastsensoren

Tastsensoren, zoals drukgevoelige veiligheidsmatten, zijn met name geschikt voor een veilige bewaking van oppervlakten. Bij drukgevoelige veiligheidsmatten gaat het om drukgevoelige veiligheidsvoorzieningen die op aanraken of druk reageren en die voldoen aan de vereisten van norm EN/ISO 13856-1. U kunt gevaarlijke locaties en gebieden beveiligen als u de positie van mensen op de veiligheidsmat betrouwbaar kunt detecteren en de gegevens over de positie aan de veilige besturing kunt doorgeven.

Drukgevoelige veiligheidsmatten vertragen of stoppen machines en installaties als het gevaarlijke gebied (=doorgangsbeveiliging) wordt betreden en biedt tegelijkertijd bescherming tegen toegang van achteren. Niet alleen de toegang tot het gevaarlijke gebied, maar ook de ruimte daarachter moet immers worden bewaakt om te voorkomen dat de machine of installatie onbedoeld weer gaat lopen.

Drukgevoelige veiligheidsmatten worden vooral ingezet in onoverzichtelijke toepassingen vol hindernissen en bij beperkt zicht, bijvoorbeeld door vuil en stof. Bovendien zijn deze ook geschikt voor beveiliging van gemeenschappelijk werkruimten van mens en robot.

Volledige oplossing voor een soepele interactie

Bij de veiligheidsvoorzieningen van machines gaat het niet alleen om afzonderlijke onderdelen, maar om hun interactie! Haal uw sensoren en analyse-units bij één producent, dan zijn de interfaces tussen de onderdelen al optimaal op elkaar afgestemd. U hoeft geen datasheets meer om te draaien of kostbare tests te lezen als u vertrouwt op een volledige oplossing van Pilz!

Ons productaanbod: 2D- en 3D-sensoren

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Pilz Belgium cvba

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be