België | nederlands

Safe Acceleration Range (SAR)

Veilig versnellingsbereik

De SAR-veiligheidsfunctie (safe acceleration range/veilig versnellingsbereik) volgens EN/IEC 61800-5-2 houdt in de gaten of de veilig bewaakte versnelling zich binnen vastgelegde grenswaarden bevindt.

De EN/IEC 61800-5-2 beschrijft zogenaamde "veilige bewegingsfuncties" die risico's in het lopende bedrijf moeten verminderen. Een veilige bewakingsfunctie kan worden beschouwd als aanvullende veiligheidsfunctie: de bewakingsfunctie is gebaseerd op de normatieve bewegingsfunctie. Een overschrijding van geparametreerde grenswaarden wordt gemeld, maar activeert geen foutreactiefunctie.
De Motion Monitoring-modulen van de configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2 bewaken de functie SLA-M veilig. De grenswaarden kunnen eenvoudig in de softwaretool PNOZmulti Configurator worden ingesteld.

De configureerbare veiligheidsbesturingen PNOZmulti 2 bewaken behalve de veiligheidsfuncties SLA-M en SAR-M ook andere veiligheidsfuncties zoals SS1, SS2, SSR, SSM, SDI en SOS.

Veilige bewegingsbewaking met PNOZmulti 2

Safe Acceleration Range (SAR)
hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be