België | nederlands

Internationale norm EN/IEC 61800-5-2

De norm IEC 61800-5-2 (in Europa EN 61800-5-2) behandelt de eisen aan de functionele veiligheid van "elektrische vermogensaandrijfsystemen met instelbaar toerental". Deel 5-2 van de internationale normenreeks IEC/EN 61800 is een productnorm voor elektrische aandrijfsystemen met geïntegreerde veiligheidsfuncties. Deel 5-2 definieert eisen voor de ontwikkeling van veilige aandrijvingen ten aanzien van hun functionele veiligheid.

Fabrikanten kunnen door toepassing en naleving van de norm veilige aandrijvingen in installaties en machines inbouwen volgens de richtlijnen van de overkoepelende normen EN/IEC 61508 (basisnorm voor functionele veiligheid van elektrische en elektronische systemen), EN/IEC 62061 (functionele veiligheid van machinebesturingen) en EN ISO 13849 (machineveiligheid).

De norm EN 61800-5-2 verdeelt de veiligheidsfuncties in stopfuncties en overige veiligheidsfuncties zoals veilige bewegingsfuncties of veilige remfuncties.

Veilige stopfuncties volgens EN 61800-5-2

Bij de veiligheid op assen gaat het enerzijds om het voorkomen van een onverwachte start van assen en anderzijds om het veilig uitschakelen van in beweging zijnde assen. De IEC/EN 61800-5-2 definieert drie stopfuncties, die overeenkomen met de drie stopcategorieën 0, 1 en 2 uit EN/IEC 60204-1:

 

EN/IEC 60204-1 EN/IEC 61800-5-2
Stopcategorie 0

Safe torque off STO/Veilig uitgeschakeld koppel

Stopcategorie 1 Safe stop 1 SS1/Veilige stop 1
Stopcategorie 2 Safe stop 2 SS2/Veilige stop 2


Als door de veiligheidsfuncties fouten of grenswaardeoverschrijdingen worden gedetecteerd, moeten vastgelegde reactiefuncties worden gestart. In de EN/IEC 61800-5-2 wordt vaak gesproken over de beperking van snelheden of posities. Dit wordt bereikt doordat bij een overschrijding van grenswaarden het stopzetten van de motor als reactiefunctie wordt geactiveerd. Er zijn echter ook toepassingen waarbij het direct uitschakelen bij een grenswaardeoverschrijding van de enkele as alleen wordt gemeld en een bovenliggende veiligheidsbesturing ervoor zorgt dat de complete asgroep gecoördineerd wordt afgeremd. Ook externe bewakingsrelais kunnen de grenswaardeoverschrijding alleen melden. In combinatie met een veilig uitschakelpad kan er dan worden voldaan aan de eisen van de normatieve veiligheidsfuncties. Met onze PMCprotego DS realiseert u een in de aandrijving geïntegreerde oplossing voor het bewaken van bewegingen.

Veilige bewegingsfuncties volgens EN/IEC 61800-5-2 en veilige bewakingsfuncties

Behalve de stopfuncties beschrijft de IEC 61800-5-2 ook zogenaamde "veilige bewegingsfuncties", die risico's in het lopende bedrijf moeten verminderen. Een veilige bewakingsfunctie kan worden beschouwd als aanvullende veiligheidsfunctie: de bewakingsfunctie is gebaseerd op de normatieve bewegingsfunctie. Een overschrijding van geparametreerde grenswaarden wordt gemeld, maar activeert geen foutreactiefunctie.

Veilige bewegingsfuncties Veilige bewakingsfuncties
Safe direction (SDI) Safely-monitored direction SDI-M
/ Veilig bewaakte bewegingsrichting
Safely-limited increment (SLI) Safely-monitored increment SLI-M
/ Veilig bewaakte staplengte
Safely-limited speed (SLS) Safely-monitored speed SLS-M
/ Veilig bewaakte snelheid /
Safe operating stop (SOS) Safely-monitored operation stop SOS-M
/ Veilig bewaakte bedrijfsstop /
Safe speed range (SSR) safely-monitored speed range SSR-M
/ Veilig bewaakt snelheidsbereik
Safely-limited position (SLP) safely-monitored position SLP-M
/ Veilig bewaakte positie
Safely-limited acceleration (SLA) Safely monitored limited acceleration (SLA-M)
/ Veilig bewaakte beperkte versnelling
Safe acceleration range (SAR) Safely-monitored acceleration range (SAR-M)
/ Veilig bewaakt versnellingsbereik

Kies bij de veilige bewegingsbewaking voor producten van Pilz!

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be