België | nederlands

Poortadres

Voor bekende toepassingen (b.v. Telnet) worden vaste poortadressen verstrekt, waarvan elke toepassing bij de verbindingsopbouw gebruik kan maken.
Het bereik 0 ... 1023 bevat gereserveerde poortadressen. Deze mogen in geen geval worden gebruikt voor eigen toepassingen. De complete lijst van gereserveerde poortadressen en hun diensten staat vermeld in RFC 1700 (1994).
Poortadressen worden ook aangeduid als dienstaansluitingen omdat hiermee een speciale toepassing op de server of computer wordt opgeroepen. Een poortadres wordt ingesteld door de netwerkadministrator.