België | nederlands

OF-verbinding

Verbindt twee of meerdere apparaten met elkaar. Het inschakelen vindt plaats wanneer aan ten minste één inschakelvoorwaarde is voldaan.