België | nederlands

Subnet mask

In een subnet mask (32-bits-waarde) is vastgelegd welk deel van het IP-adres het netwerk (net-ID) adresseert en welk deel de netwerkdeelnemer (host-ID).