België | nederlands

Indruktijd startknop

Tijdsduur waarin de startknop wordt ingedrukt en weer moet worden losgelaten voor het in gang zetten van een succesvolle start.