België | nederlands

Inschakelvertraging automatische start

Tijdsduur die verloopt na het aanleggen van de voedingsspanning of het ontgrendelen van de veiligheidsfunctie totdat de veiligheidsuitgangen van toestand wisselen.