België | nederlands

Nood-uit-schakeling

De noodstopschakeling wordt vaak verwisseld met de nood-uit-schakeling. De belangrijkste verschillen zitten in de reactie bij het indrukken van respectievelijk de noodstopknop en de nood-uit-knop. In geval van een noodstop worden de gevaarlijke bewegingen gestopt. In geval van nood-uit wordt het systeem energievrij geschakeld, hetgeen bij elektrische gevaren (elektrische schok) noodzakelijk is.

Beide systemen bestaan normaal gesproken uit een of meerdere nood-uit-/noodstopknoppen die via een veiligheidsrelais de desbetreffende gevaren uitschakelen. Nood-uit of noodstop is in Europa noodzakelijk op grond van de Machinerichtlijn (2006/42/EG) en de volgens deze richtlijn geharmoniseerde normen EN ISO 12100, EN 60204-1 en EN ISO 13850.

De Engelse term E-stop wordt vaak onjuist als nood-uit vertaald. De juiste vertaling is noodstop.


Gerelateerde normen:

EN ISO 12100:2010 - VEILIGHEID VAN MACHINES - ALGEMENE ONTWERPBEGINSELEN - RISICOBEOORDELING EN RISICOREDUCTIE

EN 60204-1:2010 - VEILIGHEID VAN MACHINES - ELEKTRISCHE UITRUSTING VAN MACHINES - DEEL 1: ALGEMENE EISEN

EN ISO 13850:2008 - VEILIGHEID VAN MACHINES - NOODSTOP - ONTWERPBEGINSELEN

 

 

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 75
E-mail: techsupport@pilz.be