België | nederlands

Server

Een server stelt diensten voor clients beschikbaar. Serverdiensten zijn b.v. de beschikbaarstelling van een COM- of printerpoort binnen het netwerk, maar ook TELNET en FTP.