België | nederlands

Ethernetadres

Het ethernetadres is het onveranderlijke, fysieke adres van een busdeelnemer binnen het ethernet. Bij de aansluitingen van Pilz GmbH & Co. KG kan het betreffende ethernetadres op het front worden afgelezen.

Voor de term "ethernetadres" zijn in veel publicaties over het ethernet verdere
termen met dezelfde betekenis te vinden, zoals "MAC-ID" en "netwerkadres".