België | nederlands

COM-server

Bij een COM-server gaat het in TCP/IP-netwerken om een eindapparaat dat via het netwerk poorten voor seriële apparatuur en digitale in-/uitgangen beschikbaar stelt.