België | nederlands

Internationale en nationale normen (IEC, ISO, DIN, …)

Wat zijn normen?

Normen zijn gedocumenteerde, doorgaans vrijwillige afspraken waarin criteria voor producten, diensten en processen worden vastgelegd. Met behulp van normen kan worden gegarandeerd dat producten en diensten geschikt voor het beoogde doel, vergelijkbaar en compatibel zijn.

 

Internationale normen – uitgegeven door IEC en ISO

De belangrijkste uitgevers van normen voor de machinebouw op internationaal niveau zijn de International Electrotechnical Commission (IEC) en de international Organization for Standardization (ISO) in Genève. De IEC houdt zich voornamelijk bezig met de elektrotechniek en elektronica, terwijl de ISO zich vooral over de mechanica ontfermt. Momenteel zijn aanzienlijk meer dan 100 landen in deze organisaties verenigd, waardoor er veel waarde aan de door IEC en ISO opgestelde normen wordt gehecht.

Normen in Europa – ontstaan van een EN IEC- of EN ISO-norm

Op Europees niveau worden de EN-normen toegepast. Deze normen worden normaal gesproken op initiatief van de EU door de Europese normalisatieorganisaties CEN en CENELEC ontwikkeld. (CEN en CENELEC zijn overkoepelende organen voor alle nationale normalisatieorganisaties in Europa.) Ook CEN en CENELEC verdelen de normen (CENELEC: elektronica en elektrotechniek. CEN: mechanica). Veel van de normen worden tegenwoordig als het ware in een pakket als IEC- of ISO-norm in samenwerking met de EU door CEN en CENELEC ontwikkeld. Als resultaat van deze inspanningen ontstaan EN IEC- of EN ISO-normen. De normen in Europa kunnen worden onderverdeeld in zogenaamde A-, B-, en C-normen.

Nationale normen

Op Europees niveau is met de harmonisatie van de wetgeving ook de aanzet tot een harmonisatie van de normen gegeven. Bijna elk land heeft een of meerdere eigen normalisatie-instituten. In de EU wordt de meerderheid van de normen direct als EN-norm opgesteld en alleen nog maar op nationaal niveau weerspiegeld. De EN-norm wordt dus een nationale norm of de nationale norm wordt als EN-norm beschouwd.

In Duitsland bijvoorbeeld is het Deutsches Institut für Normung (DIN) verantwoordelijk voor het uitgeven van de nationale normen. Normaal gesproken worden de DIN-normen direct in samenwerking met CEN of CENELEC als DIN EN ISO of DIN EN ontwikkeld en uitgegeven.

Het verschil met de procedure in de andere Europese landen zit hem meestal alleen in het feit dat een ander instituut de norm uitgeeft. Hoe lokaler het instituut, des te verder vooraan het in de naam wordt genoemd.

In veel landen (bijvoorbeeld China of Zwitserland) wordt de Europese procedure van een centraal normalisatie-instituut eveneens gevolgd. Maar in de VS bijvoorbeeld worden normen onder andere door ANSI, RSA en UL uitgegeven. Ook hier zijn er samenwerkingen zoals ANSI ISO of UL IEC-normen. Een simpele regel voor het samenstellen van de naam is er daarbij echter niet.

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 75
E-mail: techsupport@pilz.be