België | nederlands

Definities en veiligheidseisen volgens de Richtlijn Drukapparatuur

Voor alle apparatuur die volgens de richtlijn als drukapparatuur wordt aangemerkt (bijvoorbeeld drukvaten of pijpleidingen), moet een aparte EG-conformiteitsverklaring worden opgesteld. Hier kan de fabrikant zelf kiezen welke beoordelingsprocedure (kwaliteitsborgingssysteem, typekeuring of afzonderlijke keuring) hij gebruikt. Verder moet er een CE-keurmerk worden aangebracht, voordat het apparaat in omloop wordt gebracht.

De Richtlijn Drukapparatuur deelt de drukapparatuur in de categorieën I t/m IV – afhankelijk van het potentiële gevaar - in. Het potentiële gevaar wordt bijvoorbeeld aan de hand van de criteria maximale bedrijfsdruk, volume of vloeistofgroep bepaald.

Officiële titel van de Richtlijn Drukapparatuur

Richtlijn 97/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 mei 1997 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende drukapparatuur

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 75
E-mail: techsupport@pilz.be