België | nederlands

EMC-richtlijn

In tijden van toenemende koppeling van installaties en het toegenomen gebruik van elektrische apparaten in de omgeving van machines vervult de EMC-richtlijn - een richtlijn voor het bepalen van de elektromagnetische emissie van apparaten - nog steeds een belangrijke functie. Elektrische apparaten kunnen niet alleen de functies van andere apparaten of installaties verstoren, maar vormen ook - voor zover de elektromagnetische emissie niet wordt geregeld - een aanzienlijk veiligheidsrisico voor mens en machine.

Daarom regelt de EMC-richtlijn de elektromagnetische compatibiliteit (EMC) van alle apparaten die in gebruik genomen of op de markt gebracht worden.

De EMC-richtlijn is te vinden op de website van de Europese Commissie.

Officiële titel van de EMC-richtlijn

Richtlijn 2004/108/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2004 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit en tot intrekking van de richtlijn 89/336/EEG.

 

Gerelateerde normen

EN ISO 13849-1
EN 61326
IEC/TR 62685
EN 61784-3

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 7575
E-mail: techsupport@pilz.be

;