België | nederlands

Duitse bedrijfsveiligheidsverordening (BetrSichV)

De Duitse bedrijfsveiligheidsverordening (BetrSichV) regelt de omzetting van de Arbeidsmiddelenrichtlijn.

De beschikbaarstelling van arbeidsmiddelen door de werkgever en het gebruik van arbeidsmiddelen door de werknemers is in Duitsland geregeld in de bedrijfsveiligheidsverordening (BetrSichV), die sinds 1 juni 2015 in de herziene vorm van kracht is. Het doel van deze verordening is om de veiligheid en de bescherming van de gezondheid van werknemers bij het gebruik van arbeidsmiddelen te garanderen. Hiervoor is de exploitant/werkgever verantwoordelijk.

Risicobeoordeling als essentieel middel

Om een consequente verbetering van de arbeidsbescherming te bereiken, is de werkgever volgens §5 van de Arbowet en §3 van de BetrSichV verplicht om een risicobeoordeling uit te voeren. In dit kader worden risico’s van de arbeidsprocessen en van de arbeidsmiddelen bepaald en beoordeeld – met als doel om maatregelen betreffende arbeidsbescherming vast te leggen en de effectiviteit ervan te controleren. De complete risicobeoordeling moet schriftelijk gedocumenteerd en altijd actueel gehouden worden. Door een risicobeoordeling wordt gegarandeerd dat maatregelen betreffende arbeidsbescherming effectief en doelgericht worden uitgevoerd.

Risicobeoordeling

Belangrijke veranderingen in de nieuwe BetrSichV

De risicobeoordeling als essentieel middel bij de uitvoering van de eisen is al bij de aanschaf van arbeidsmiddelen en voor aanvang van elke instandhoudingsmaatregel vereist. Bovendien is de werkgever verplicht om op basis van de risicobeoordeling maatregelen voor bedrijfsstoringen en bijzondere bedrijfstoestanden te treffen en uit te voeren. Bij bestaande arbeidsmiddelen moet regelmatig worden gecontroleerd of ze aan de stand van de techniek voldoen. Verder moet de werkgever voor zijn arbeidsmiddelen het soort vereiste controles en de omvang van de vereiste controles vastleggen. Dit kan ook elektronisch worden gedocumenteerd.

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be