België | nederlands

Effectiviteit van beveiligingsinrichtingen door veiligheidsafstanden

Veiligheidsafstanden

Om een mogelijk gevaar snel genoeg te kunnen elimineren, moet de beveiligingsinrichting op een geschikte afstand worden gemonteerd. Dit is bedoeld om de bovenste en onderste ledematen te beschermen.

De veiligheidsafstand (S) wordt in de EN ISO 13855 gedefinieerd en is vooral van de volgende factoren afhankelijk:

  • t1 = reactietijd van de beveiligingsinrichting zelf
  • t2 = reactietijd van de machine, d.w.z. Stoptijd van de machine als reactie op het signaal van de beveiligingsinrichting
  • C = mogelijke nadering van een gevaarlijke plek zonder door de beveiligingsinrichting te worden herkend, zoals bijvoorbeeld het niet-herkend grijpen door twee stralen van een lichtscherm, afhankelijk van de afstand van deze stralen
  • K = vermoedelijke naderingssnelheid van het menselijk lichaam of van lichaamsdelen. Deze factor wordt in de EN ISO 13855 met 1600 mm/s voor de stapsnelheid en 2000 mm/s voor de grijpsnelheid gedefinieerd

De te realiseren afstand bedraagt dan S = K* (t1 + t2) + C
 

Veiligheidsafstanden voor andere bevolkingsgroepen

De norm EN ISO 13857 behandelt de veiligheidsafstanden als gevolg van het bereiken van gevaarlijke zones door bovenstaande en onderstaande ledematen. Er moet worden benadrukt dat deze norm duidelijk maakt dat er voor andere bevolkingsgroepen of groepen personen (bijvoorbeeld Aziatische landen, Scandinavië, kinderen) andere antropometrische gegevens (lichaamslengte, lengte van ledematen…) kunnen gelden en dat er daardoor andere risico’s kunnen bestaan. Vooral in openbare ruimten of bij de export naar andere landen kan de toepasbaarheid van deze norm daarom beperkt zijn.

Norm Titel
EN ISO 13857 Veiligheid van machines
Veiligheidsafstanden ter voorkoming van het bereiken van gevaarlijke zones
door de bovenste en onderste ledematen

 

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be