België | nederlands

Keuze van de beveiligingsinrichtingen

Beveiligingsinrichtingen

Beveiligingsinrichtingen zijn nodig om mensen zoveel mogelijk te beschermen tegen gevaren die een machine tijdens de werking kan veroorzaken. In de eerste plaats zijn dit omheiningen of barrières die de toegang tot de machine fysiek bemoeilijken. Maar soms is het niet mogelijk en ook niet zinvol om voor dergelijke vaste afschermingen te kiezen. Dan valt de keuze op besturingstechnische oplossingen die de machine of een deel van de machine uitschakelen of op een andere manier in een veilige toestand brengen als een persoon een gevarenbron nadert.

Als ook dit type bescherming tegen gevaren afvalt of als er ondanks de toepassing van de genoemde maatregelen toch potentiële gevaren blijven bestaan, blijft als laatste mogelijkheid de indicatieve veiligheidstechniek over: hierbij wordt bijvoorbeeld in de gebruiksaanwijzing of op de machine op restgevaren gewezen.

Wilt u meer informatie? Lees hoofdstuk 4! Het Engelstalige safetycompendium biedt u kennis over machineveiligheid.

Safetycompendium

Overzicht van de rubriek

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be