België | nederlands

Overzicht van de basisnormen (A+B-normen)

De basis voor de veiligheid van machines en installaties

Basisnormen (A+B-normen)

Normen zijn afspraken tussen verschillende belangengroepen (fabrikanten, consumenten, keuringsinstanties, arbo-instanties en regeringen). Ze beschrijven de stand van de techniek op het moment waarop ze worden opgesteld. Afhankelijk van de plaats van gebruik van de machine of het product kunnen er verschillende wettelijke regelingen van kracht zijn die de toepassing van verschillende normen noodzakelijk maken. De juiste keuze is voor de machinefabrikant een hulpmiddel voor het naleven van de wettelijke richtlijnen.

Basisnormen (A- en B-normen) bevatten belangrijke informatie over het ontwerp, de strategie en de werking - voor de veiligheid van machines en installaties.

De belangrijkste basisnormen oftewel A- en B-normen:

Veilig ontwerp (mechanica) EN ISO 12100
Keuze van de beveiligingsinrichtingen  

Vaste, scheidende afschermingen (omheiningen, barrières, afdekkingen)

EN 953, EN ISO 14119

Beweegbare, scheidende afschermingen (vergrendeling van hekken, etc.)

EN 953, EN ISO 14119
Onverwachte (her)start EN 1037
Niet-scheidende afschermingen (lichtschermen, scanners, schakelmatten, etc.) EN 1760-3, EN 61496
Tweehandenbedieningen EN ISO 13855, EN 574
Toegangsbeperkende, verstelbare afschermingen EN 953
Noodstop/Nood-uit EN ISO 13850
Effectiviteit van de beveiligingsinrichting  
Veiligheidsafstanden (bescherming van de bovenste/onderste ledematen) EN ISO 13857
Minimumafstanden (voorkoming van het bekneld raken van lichaamsdelen) EN 349
Ingangen op machinewerkplekken EN 547-1/-3
Positionering van beveiligingsinrichtingen EN ISO 13855
Veilig ontwerp  
Mechanica EN ISO 12100, EN ISO 13849-1, EN/IEC 62061
Pneumatische uitrusting EN ISO 4414
Hydraulische uitrusting EN ISO 4413
Elektrische uitrusting EN 60204-1, EN 60947-1/-8, BGVA3

 

Beveiligingsinrichtingen zijn nodig om mensen zoveel mogelijk te beschermen tegen gevaren die een machine tijdens de werking kan veroorzaken. De fabrikant is verplicht om een passende beveiligingsinrichting te kiezen. Deze mag het gevaar niet verhogen en het werken aan de machine niet belemmeren. Het is in het belang van de fabrikant om zijn beslissing om bepaalde bewegende delen niet met beveiligingsinrichtingen uit te rusten exact te motiveren.

Er bestaan talrijke voorschriften betreffende beveiligingsinrichtingen op machines. Een groot deel van deze voorschriften is in de Machinerichtlijn 2006/42/EG samengevat.

Overzicht van de rubriek

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 7575
E-mail: techsupport@pilz.be

;