België | nederlands

Recht en normen in Zuid-Amerika

Zuid-Amerika

In Brazilië is NR-12 de bekendste en meest relevante richtlijn voor machineveiligheid. In andere Zuid-Amerikaanse landen gelden verschillende wetten en richtlijnen. Onze contactpersonen ter plaatsen adviseren u graag over alle kwesties rondom machineveiligheid in uw land.

Recht in Brazilië

In Brazilië wordt door het ministerie van Arbeid toezicht op nationale arbovoorschriften gehouden. Deze zijn gebaseerd op het geconsolideerde arbeidsrecht (Consolidation of Labor Laws (CLT), dat door wetsbesluit 5452 van 1 mei 1943 in werking is getreden. CLT unificeert het arbeidsrecht in Brazilië en regelt hierbij individuele en collectieve arbeidsbetrekkingen. Binnen dit wetsbesluit leggen de Normas Regulamentadoras (NR) wettelijk, oftewel bindend, de vereiste procedures voor het garanderen van de veiligheid op de werkplek vast. NRs zijn in zekere zin vergelijkbaar met Europese richtlijnen, omdat ze bepaalde wettelijke voorschriften bevatten die in de bedrijfspraktijk moeten worden omgezet. Hun toepassingsgebied moet door een verwijzing naar normen worden aangetoond.
In totaal zijn er 36 NRs met betrekking tot veiligheid, o.a. de NR-12 met concrete richtlijnen betreffende de machineveiligheid.
 

Brazilië

Normen in Brazilië

Het Braziliaanse comité Associacão Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) is verantwoordelijk voor het opstellen en publiceren van nationale Braziliaanse normen. De nationale normen (NBR) zijn meestal gebaseerd op bestaande ISO- en IEC-normen, die vaak onveranderd worden overgenomen. Ook EN-normen worden voor een deel overgenomen. Over het algemeen schakelen de grote Braziliaanse ondernemingen vanwege de globalisering en de markteisen over op ISO/IEC-normen voordat de ABNT deze in de Braziliaanse wetgeving kan integreren. Internationale ISO/IEC-normen worden vaak toegepast in multinationale ondernemingen of in bepaalde sectoren van de procesindustrie, bijvoorbeeld in de olie- en gasindustrie.

Machineveiligheid in Brazilië - Norma Regulamentadora NR-12

NR-12 is een lokale, wettelijk na te leven machineveiligheidsrichtlijn die in 1978 werd uitgevaardigd. Maar pas met de vijfde herziening in december 2010 werden er zeer uitgebreide eisen aan de machineveiligheid vastgelegd. NR-12 is in principe alleen beschikbaar in het Braziliaans Portugees. Van de versie van 2010 bestaat echter een ongeautoriseerde Engelse vertaling, die daarom alleen in de context van de versie in de originele taal mag worden toegepast. De opbouw, inhoud en veiligheidseisen van NR-12 zijn sterk gebaseerd op bijlage I van de Europese Machinerichtlijn 2006/42/EG, maar niet helemaal hetzelfde. In tegenstelling tot de Machinerichtlijn is NR-12 direct bestemd voor de Braziliaanse machine-exploitanten en niet voor de machinefabrikanten. Bovendien geldt NR-12 in tegenstelling tot de Machinerichtlijn zowel voor nieuwe als voor gebruikte machines.

Alle in openbare en particuliere bedrijven werkzame en bij CLT geregistreerde werknemers moeten zich aan deze regelingen houden. NR-12 is opgesteld door vertegenwoordigers van de Braziliaanse regering, werkgevers- en werknemersvertegenwoordigingen (vakbonden). Het doel was te garanderen dat veiligheidseisen ten aanzien van nieuwe en gebruikte machines aan de internationale veiligheidsnorm voldoen.

Doel van de NR-12

Het hoofddoel van de NR-12 is te garanderen dat een nieuwe generatie machines inherent veilig is in alle levensfasen, van het transport, de inbedrijfstelling, het gebruik en het onderhoud tot en met de verwijdering. Tegelijkertijd voorziet de NR-12 in maatregelen voor de aanpassing van bestaande machines. De norm legt ook eisen voor gepland preventief onderhoud vast. Verder bevat de NR-12 eisen voor het slopen van oude machines om te voorkomen dat er verouderde machines worden verkocht die onvoldoende volgens de veiligheidsvoorschriften zijn geüpgraded. In de voorschriften is nu bepaald dat een machine vóór doorverkoop zodanig moet worden geüpgraded dat ze aan de actuele veiligheidsnormen voldoet. Machinefabrikanten moeten de speciale eisen van de NR-12 kennen en ook toepassen om problemen met de exploitant te voorkomen. Een kritiek pad is o.a. de technische documentatie in Braziliaans Portugees.

Whitepaper NR 12

In Brazilië regelt de machinerichtlijn NR 12 de veiligheid op de werkplek. Wij hebben de belangrijkste informatie over de richtlijn in ons whitepaper voor u samengevat.

Downloaden

Meer informatie over de NR 12 vindt u in ons whitepaper. Nu eenvoudig downloaden.

Whitepaper NR 12

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be