België | nederlands

Veiligheidstechnische voorzieningen

Mag op een voorzienbaar handbedieningsdeel een handmatige omzeiling (overbrugging) van de noodstop (bijv. per sleutelschakelaar) worden toegepast? En zo ja, hoe moet een dergelijke schakeling er uitzien? Moet een doorverbindingsbrug worden gebruikt?

In EN ISO 13850, 4.1.1 staat beschreven dat de noodstopfunctie te allen tijde beschikbaar en functieklaar moet zijn. Daarnaast heeft de noodstopfunctie voorrang op alle andere functies en arbeidsprocessen in alle bedrijfsmodi van de machine. Inrichtingen die voorzien zijn om ingesloten personen te bevrijden mogen niet worden beïnvloed.

Bij een bedieningsapparaat dat op een stekker werkt en wanneer deze stekker uit het stopcontact wordt gehaald, moet de noodstop met een doorverbindingsbrug worden omzeild. Door de toepassing van een sleutelschakelaar kan de noodstop ook in bedrijf worden omzeild. Dit is echter niet toegestaan (EN ISO 13850 4.1.1).

Wanneer noodstopapparaten kunnen worden gescheiden (bijv. draagbare programmeerapparaten), of wanneer deelbereiken van een machine kunnen worden uitgeschakeld, moet ervoor worden gezorgd dat er geen verwarring ontstaat tussen werkzame en niet-werkzame commandoapparaten.

Bij een bedieningsapparaat dat op een stekker werkt en een noodstop heeft (rood op gele achtergrond) moet ervoor worden gezorgd dat, als de stekker uit het stopcontact is getrokken, geen verwarring ontstaat tussen werkzame en niet-werkzame noodstops. Dit betekent dat het bedieningsapparaat van de machine moet worden verwijderd en opgeborgen. Als dit niet mogelijk is, mag geen noodstop (rood op gele achtergrond) worden gebruikt. De noodstop moet dan bijv. als snelle stop in een andere kleur worden bepaald (bijv. zwart of grijs).

Gaat het om een drukapparaat of pers, dan wordt dit in het bijzonder beschreven in de type C-normen EN 692 en EN 693.

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be