België | nederlands

Bedrijfsveiligheid

Bestaan er gelijkmatige herbeoordelingstermijnen voor machines?

De wet schrijft geen universeel geldende eisen voor de controlefrequentie van machines voor. Op grond van de verscheidenheid van machines en de bijbehorende eisen is dit ook niet erg zinvol.

De controlefrequentie dient door de exploitant afzonderlijk te worden vastgesteld volgens de volgende eisen: er dient een schriftelijke gevarenbeoordeling plaats te vinden, uit welke resultaten het soort herbeoordeling, beoordelingsomvang en herbeoordelingstermijn moeten worden gedefinieerd (volgens §3 BetrSichV). Een eventueel kortere herbeoordelingstermijn bijv. vanwege bijzondere bedrijfsomstandigheden, moet eveneens in het kader van de gevarenbeoordeling worden gecontroleerd. Een langere herbeoordelingstermijn is eveneens denkbaar, deze moet wederom worden voorafgegaan door een desbetreffend resultaat uit de gevarenbeoordeling.

In principe moeten de herbeoordelingstermijnen van machines en installaties zo worden gemeten, dat ontstane gebreken, waarmee rekening moet worden gehouden, tijdig kunnen worden vastgesteld (§5 BGV A3).

 

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be