België | nederlands

CE-markering

Wie is gevolmachtigde in de zin van de MRL?

Een gevolmachtigde is volgens de Machinerichtlijn (MRL) 2006/42/EG de persoon die door de fabrikant is gemachtigd om in diens naam een deel van of alle met deze richtlijn samenhangende plichten en formaliteiten te vervullen.

Iedere in de Europese Gemeenschap gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon kan als gevolmachtigde worden beschouwd. De basis hiervoor is de schriftelijke machtiging door de fabrikant.

 

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be