België | nederlands

Bedrijfsveiligheid

Moet een werkgever zich over de kennis van een bekwaam persoon op de hoogte stellen?

Volgens de Duitse bedrijfsveiligheidsverordening (BetrSichV) ligt de verantwoordelijkheid van de behoorlijke controle van machines, installaties en arbeidsmiddelen bij de werkgever respectievelijk bij de exploitant van een machine/installatie. Het inschakelen van externe bedrijven (bekwame personen) kan hen niet van deze verantwoordelijkheid ontslaan. Het algemene contractrecht geldt hier. Voor het afsluiten van contracten moet de werkgever in ieder geval de overeenkomstige kwalificatie van de bekwame persoon controleren en zowel de testinhoud als -omvang nauwkeurig definiëren volgens de Duitse BetrSichV. In een enkel geval kan het nodig zijn de desbetreffende bewijzen over de kwalificatie bij de bekwame persoon op te vragen.

Anders geregeld is het bij het vakpersoneel van een erkende keuringsinstantie volgens de Duitse BetrSichV. De specialisten van de erkende keuringsinstantie kunnen voor het vakgebied waarvoor zij zijn gecertificeerd, zonder verdere toets als bekwaam worden aangemerkt. De accreditering en benoeming van dit vakpersoneel gebeurt door het Duitse Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik(ZLS, centraal provinciekantoor voor veiligheidstechniek).

 

Dienstverlening inzake veiligheid door Pilz

 

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be