België | nederlands

CE-markering

Wat verstaat men onder een geheel van machines?

In de zin van de Machinerichtlijn 2006/42/EG spreekt men van een "geheel van machines" als afzonderlijke machines samenwerken oftewel zodanig zijn gepositioneerd dat ze als gesloten eenheid moeten worden beschouwd.

Dit betekent: de installatiecomponenten

  • zijn zodanig gepositioneerd dat ze als eenheid moeten worden beschouwd (in het bijzonder ruimtelijk samenhangend)
  • werken als geheel samen, d.w.z. samenwerking is gericht op een gemeenschappelijk doel (bijvoorbeeld maken van een papierbaan)
  • worden als geheel bediend (gemeenschappelijke of verbonden besturing)
  • functioneren als geheel en vormen veiligheidstechnisch een eenheid.

Er is geen sprake van een "geheel van machines" in de zin van de Machinerichtlijn, als in een geheel voor zich alleen werkende afzonderlijke machines of deelinstallaties functioneel en besturingstechnisch weliswaar met elkaar verbonden zijn, maar bijvoorbeeld veiligheidstechnisch geen eenheid vormen. Dit is bijvoorbeeld het geval als er op grond van de verbinding geen of slechts geringe gevaren op de koppelingen optreden.


1. Productietechnisch verband?
Ja Verder met 2
Nee EG-conformiteitsverklaring en CE-markering van de afzonderlijke machines
2. Veiligheidstechnisch verband?
Ja "geheel van machines" in de zin van de Machinerichtlijn, EG-conformiteitsverklaring en CE-markering voor het "geheel van machines"
Nee EG-conformiteitsverklaring en CE-markering van de afzonderlijke machines

 

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be