Ostfildern, 19 mei 2022

Susanne Kunschert: Automatiseringsoplossingen van Pilz: safe en secure

(Het gesproken woord geldt)

Oprichting van de Business Unit Railway: "Wij zijn de eerste keuze voor een veilige, digitale infrastructuur voor het spoor" 
Europa moet het volledige spoorwegnet de komende 10-15 jaar digitaliseren om de spooractiviteiten te beveiligen, te verbeteren en revolutionair te veranderen. Dit is de enige manier om meer capaciteit, meer stiptheid, meer energiezuinigheid en dus Green Mobility te bereiken! Het gebruik van moderne, veiligere en milieuvriendelijkere technologieën voor het spoor is dan ook de toekomst. Daarom hebben wij ons als Pilz geherpositioneerd.

Met de oprichting van een onafhankelijke Business Unit Rail zetten wij de volgende stap. Onze nieuwe Business Unit bundelt de wereldwijde spoorwegactiviteiten van Pilz, hier in Ostfildern!

Wij creëren intern meer middelen voor een specifiek op spoorwegklanten afgestemde portefeuille en toepassings-engineering. En we ontwerpen nieuwe digitale oplossingen door industriële toepassingen te combineren met spoorweg- en seintechniek. Met onze in de industrie beproefde automatiseringsoplossingen voldoen wij nu al volledig aan de uitgebreide eisen van de spoorwegen! 

Dankzij open interfaces en COTS-oplossingen (Commercial Off-the-Shelf, d.w.z. gestandaardiseerde producten) willen wij bijdragen aan het overbodig worden van fabrikant- of landspecifieke toepassingen. De automatiseringsoplossingen van Pilz worden al gebruikt in klassieke spoorwegtoepassingen zoals wisselbesturingen of spoorovergangen, maar ook voor interfacekwesties tussen industriële en spoorwegtoepassingen. Dit programma wordt aangevuld met spoorwegspecifieke diensten in de vorm van projectplanning en projectbeheer, programmering, documentatie en ondersteuning bij het certificeringsproces.

Pilz is een erkende onderzoekspartner in het Europese project EULYNX. Daarin hebben 13 van de grootste Europese spoorweginfrastructuurbeheerders, waaronder Deutsche Bahn, ProRail Nederland en SSB Zwitserland, hun krachten gebundeld. Het doel is de ontwikkeling en samenstelling van uniforme industrienormen voor een nieuwe modulaire techniek voor baanvakbeveiliging. We zijn daar nauw verbonden met exploitanten, universiteiten en andere onderzoekspartners. Concreet werken wij in een ontwikkelingspartnerschap samen met ProRail, de grootste spoorweginfrastructuurbeheerder in Nederland. In het project dient het veilige automatiseringssysteem PSS 4000-R van Pilz als zogenoemde EULYNX-adapter. Hiermee kunnen inkomende signalen op basis van het communicatieprotocol RaSTA (Rail Safe Transport Application) worden omgezet in besturingscommando's die door het eindapparaat (in dit geval de wissel) kunnen worden geïnterpreteerd. Dit zou een grote stap zijn van lokale, landspecifieke oplossingen naar een open spoorwegmarkt op basis van digitale treinbeveiligingssystemen. 

Bovendien zullen wij als Pilz onze knowhow op het gebied van veiligheid op de werkplek, machineveiligheid en veiligheidstechnische beoordeling conform de verordening inzake bedrijfsveiligheid in de toekomst uitbreiden met installaties op spoorwegterreinen (bijv. bij de veiligheidstechnische beoordeling en implementatie in onderhouds- en reparatiehallen, maar ook in wasinstallaties voor stoptreinen).

Twee andere belangrijke initiatieven van Pilz dit jaar zijn:
de beursdeelname aan de InnoTrans in september (20- 23 september 2022) in Berlijn. Op 's werelds grootste vakbeurs voor de spoorwegsector zullen wij onze innovatieve oplossingen aan het mondiale vakpubliek presenteren.

Actieve deelname aan de VDB (Verband der Bahnindustrie Deutschland):
Hier willen wij graag onze industriële toepassingen en veilige oplossingen presenteren en mogelijke verdere samenwerkingsverbanden verkennen. 


Susanne Kunschert
Wij maken de intraralogistiek veilig!
Veilige bestuurderloze transportvoertuigen (AGV's) zijn een basisvoorwaarde voor veilige intralogistieke toepassingen, maar op zichzelf zijn ze niet voldoende. Uiteindelijk moet de hele toepassing in aanmerking worden genomen. Met onze uitgebreide reeks oplossingen richten we ons zowel op de fabrikant van veilige bestuurderloze transportvoertuigen (AGV's) als op de gebruiker. 

Pilz ondersteunt fabrikanten op hun traject naar het voldoen aan de internationaal noodzakelijke wettelijke eisen, zoals CE-markering in Europa, NR-12 in Brazilië of OSHA-conformiteit in de VS. Wij helpen om de specificaties van ISO 3691-4, de belangrijkste internationale norm voor bestuurderloze transportvoertuigen en -systemen van tegenwoordig, in praktijk te brengen: van identificatie van het wettelijk kader, identificatie en beoordeling van gevaren, uitwerking van mogelijke maatregelen, begeleiding tijdens de implementatie en verificatie, tot aanvulling van de technische veiligheidsmaatregelen door eventueel benodigde veiligheidsinformatie, zoals markeringen op het voertuig of instructies in gebruikshandleidingen. 

Pilz biedt een omvangrijk productportfolio voor de technische beveiligingsmaatregelen, met als zwaartepunt de sensortechniek. Dit is als het ware het zintuig van het AGV, en wordt gebruikt voor de detectie van mensen en voorwerpen, hun snelheid en hun rijrichting. Voor de ruimtebewaking en de verstrekking van gegevens voor de navigatie van mobiele platforms zorgt de veiligheidslaserscanner PSENscan. PSENscan detecteert objecten op het traject van het voertuig en zorgt voor veiligheid, zelfs bij hoge snelheden. Tot 70 beschermingsvelden maken dynamische aanpassing van de beschermingszone mogelijk bij het nemen van bochten of het ontwijken van obstakels. Bovendien stelt de veiligheidslaserscanner de afstandsgegevens voor de lokalisatie en navigatie beschikbaar. Zo worden omgevingskaarten voor de navigatie gemaakt en ontwijkt het AGV bijvoorbeeld obstakels. 

In combinatie met het modulaire veiligheidsrelais myPNOZ en de bedienings- en signaleringsapparatuur PITestop en PITsign hebben wij een compleet oplossingspakket samengesteld voor fabrikanten van AGV's. De Firewall SecurityBridge zorgt er daarnaast voor dat niemand tijdens het gebruik ongeoorloofde toegang heeft tot het interne IT-netwerk van het mobiele platform. 
Zelfs als het voertuig veilig is: uiteindelijk is het de verantwoordelijkheid van de exploitant om te zorgen voor een veilige werkomgeving voor het gebruik van AGV's in overeenstemming met de lokale gezondheids- en arbeidsveiligheidsvoorschriften. Onder meer de volgende vragen dienen te worden beantwoord: Wat zijn de constructieve omstandigheden in de hal? Hoe kunnen mogelijke oorzaken van botsingen van tevoren tot een minimum worden beperkt? Waar zijn extra beschermingsvoorzieningen nodig, zoals veiligheidshekken en -deuren? 

Pilz adviseert en ondersteunt gebruikers bij het beantwoorden van deze vragen met zijn dienstverleningspakket. Het aanbod begint bij de ontwikkeling van veiligheidsconcepten in de ontwerpfase en loopt door tot en met de inbedrijfstelling, inclusief trainingsaanbod. Hierdoor wordt voldaan aan de eisen van de relevante norm ISO 3691-4 en wordt ook de productiviteit tijdens het gebruik gegarandeerd.
Uiteindelijk is veiligheid het resultaat van passende techniek, een normatief kader en een goed begrip van de concrete toepassing. Dankzij een dergelijke holistische aanpak kunnen veiligheid en productiviteit optimaal op elkaar worden afgestemd.

Susanne Kunschert
Praktijkgerichte bijscholing realiseren

Zoals mijn broer al zei, gelden wereldwijd dezelfde principes: namelijk het creëren van veilige werkomgevingen voor iedereen die machines gebruikt en onderhoudt. Enkel wetten, normen en richtlijnen zijn niet voldoende; ingenieurs hebben de vereiste deskundigheid en een dieper inzicht nodig om machineveiligheid in overeenstemming met richtlijnen en normen te kunnen realiseren. Het thema arbeidsveiligheid wordt in de opleiding Machinebouw of Elektrotechniek echter vaak niet of maar heel kort behandeld. Ingenieurs kunnen de vereiste kennis vaak alleen door eigen ervaringen in de praktijk opdoen. Pilz vult deze leemte in de opleiding.

Voor Pilz is veiligheid meer dan alleen een product. Daarom stelt Pilz haar jarenlange knowhow beschikbaar in de vorm van een zeer uitgebreid dienstverleningsaanbod. Om de kennis te vergroten en te delen, heeft Pilz de Pilz Academy opgericht. De opleiders zijn ingenieurs of technici met vele jaren ervaring in automatiseringstechniek en machineveiligheid. Zonder uitzondering komen ze uit de praktijk. Zo kunnen we de praktijkgerichte bijscholing realiseren!

We hebben het aanbod van de Academy de afgelopen jaren internationaal gestaag kunnen uitbreiden. In 2021 hebben we met 120 trainers ongeveer 15.000 mensen in 50 landen over de hele wereld opgeleid! 

Wanneer mensen het over pioniers en normen in de industrie hebben, denken ze meestal alleen aan technologieën. Met onze kwalificatie voor CMSE, Certified Machinery Safety Expert, hebben we ook nieuwe wegen ingeslagen op het gebied van opleidingen. Tot 10 jaar geleden bestond er geen specifieke, internationaal gestandaardiseerde kwalificatie voor machineveiligheid die onafhankelijk gecertificeerd was. In 2013 lanceerden wij in vier landen onze CMSE-kwalificatie, 's werelds eerste gecertificeerde internationale bijscholing voor machineveiligheid. TÜV Nord is onze partner. In 2022 zijn er al 32 landen die deze kwalificatie in 15 talen aanbieden. Tot nu toe zijn al ongeveer 9.000 gecertificeerde deskundigen op het gebied van machineveiligheid in het bezit van deze erkende kwalificatie, die als titel op visitekaartjes of in e-mailhandtekeningen staat.

Wij bieden onze opleidingen internationaal en gestandaardiseerd aan. Het meest recente voorbeeld is de CEFS - Certified Expert in Functional Safety. Ook hier werken we samen met TÜV Nord. 

Tijdens gecertificeerde kwalificatie voor CEFS - Certified Expert in Functional Safety - leert u hoe u complexe veiligheidssystemen ontwerpt in overeenstemming met de relevante normen. Het is een praktijkgerichte opleiding, waarin ook aan de orde komt hoe dergelijke systemen voor functionele veiligheid worden gevalideerd. Na een geslaagd examen ontvangen de deelnemers aan de opleiding een certificaat. Dit certificaat is wereldwijd erkend en geeft het recht om de titel "CEFS – Certified Expert in Functional Safety" te dragen. 

De behoefte aan opleiding en kennis houdt nooit op, in feite is levenslang leren ook een vereiste voor machineveiligheid. Onze opleiders blijven altijd op de hoogte van de laatste normen en richtlijnen, en van nieuwe technologieën. 

Susanne Kunschert
Omvangrijk Industrial Security-aanbod van Pilz

In een gedigitaliseerde fabriek die is opgenomen in een netwerk, speelt security een steeds belangrijkere rol. Daarbij gaat het er niet alleen om aanvallen op productieprocessen om economische redenen te voorkomen. Het is zoals mijn broer het beschreef: security beschermt safety en safety beschermt de mens. 
Daarom ontwikkelt Pilz aantoonbaar veilig. En wij hebben producten voor Industrial Security in ons portfolio, waaronder bijvoorbeeld de reeds gepresenteerde toepassing Firewall SecurityBridge.
Bovendien breidt Pilz nu ook het dienstverleningsportfolio op het gebied van Industrial Security uit , als aanvulling op de reeds aangeboden opleidingen op dit gebied. Vanaf het najaar zal een wereldwijd aanbod voor machinebouwers en gebruikers beschikbaar zijn. Met de "Industrial Security Services" van Pilz krijgen klanten een dienstverleningspakket dat op holistische wijze rekening houdt met alle aspecten van de bescherming van mens en machine. Alles van één leverancier. 

Hoe profiteren onze klanten hiervan? 
In de eerste plaats stellen ze de beschikbaarheid van hun machines en hun systeem zeker. 
Ten tweede is hierdoor de integriteit van de gegevens in de machine, in de processen en uiteindelijk ook die van de gegevens in het eindproduct gegarandeerd.
Ten derde wordt bij de implementatie ook de verantwoordelijkheid voor de afzonderlijke security-maatregelen tussen de machinefabrikant en de gebruiker duidelijk geregeld. Iedereen weet waar hij verantwoordelijk voor is!
Ten slotte krijgen onze klanten praktische ondersteuning, want we kennen zelf uit eigen ervaring de gevolgen van een cyberaanval voor de machineveiligheid.

Wat zijn de onderdelen van het aanbod?
In de eerste fase voeren we een risicobeoordeling uit, vergelijkbaar met die voor de safety. Potentiële kwetsbaarheden worden beoordeeld en de impact van een aanval wordt geclassificeerd in verschillende fasen, van triviaal tot bedrijfskritisch. Onze experts bespreken het resultaat en mogelijke oplossingen met de klant.
In de tweede fase werken we een Industrial Security-concept uit. Het gaat dan onder meer om het indelen van netwerken volgens het model "Zones and Conduits". Deze procedure wordt beschreven in IEC 62443. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om het beheer- en het productienetwerk te scheiden. Indien nodig kan dit netwerk ook worden gesegmenteerd, tot op het niveau van afzonderlijke productiecellen. Er worden workflows voor tegenmaatregelen ontwikkeld en er wordt nagegaan welke afzonderlijke maatregelen zinvol zijn, van gebruikersauthenticatie en fysieke beschermingsmaatregelen tot back-up en gegevensherstel. 
Na de technische implementatie door de klant of Pilz wordt door verificatie middels tests en reviews (bij organisatorische maatregelen) gegarandeerd dat het concept in overeenstemming met de specificatie is geïmplementeerd. 
De security-beoordeling door Pilz voor machines en installaties vormt een aanvulling op de bestaande, op functionele veiligheid gerichte veiligheidstechnische benadering van machines tot een holistische visie op safety en security. 

Susanne Kunschert, managing partner (foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
Susanne Kunschert, managing partner (foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Susanne Kunschert, managing partner (foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Perscontact

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: marketing@pilz.be