België | nederlands

Ostfildern, 19 mrt. 2019

Machineveiligheid: Pilz breidt internationaal serviceaanbod uit - goede reis! VS-conformiteit voor machines

Pilz breidt zijn internationale serviceaanbod op het gebied van machineveiligheid uit: voortaan ondersteunt Pilz wereldwijd bedrijven die machines naar de VS willen exporteren of daar willen exploiteren bij de vereiste conformiteitsbeoordeling. Zo kunnen fabrikanten en exploitanten er zeker van zijn dat hun machines en installaties voldoen aan de Amerikaanse voorschriften ten aanzien van de machineveiligheid.

Voor de export van machines naar de VS en de inbedrijfstelling van machines in de VS gelden complexe voorschriften, die bovendien per staat of regio kunnen verschillen. Pilz biedt nu een passend servicepakket voor de conformiteitsbeoordeling voor machines voor de Amerikaanse markt aan. Het bijzondere hieraan: klanten van Pilz in de hele wereld hebben daarbij hun eigen contactpersoon bij de desbetreffende dochteronderneming van Pilz in hun eigen land. De lokale contactpersoon coördineert het hele project overkoepelend en maakt bij de uitvoering gebruik van de knowhow van de erkende experts van Pilz in de VS.

Full service uit één hand
Concreet stelt Pilz alle documenten op die nodig zijn voor de certificering van een machine door lokale autoriteiten. De experts van Pilz geven al advies tijdens het bouwen van de machine door na te gaan of het design aan de speciale Amerikaanse elektrische eisen voldoet. Vervolgens voert Pilz alle noodzakelijke maatregelen voor zijn klanten uit, van de risicobeoordeling en het LoTo-systeem (voor de bescherming tegen gevaarlijke energieën) tot en met het validatierapport voor VS-conformiteit – indien gewenst inclusief het overleg met de lokale autoriteiten.

Complexe voorschriften in de VS
In de VS bepaalt een mix van productnormen, brandveiligheidsvoorschriften ("fire codes"), elektrische richtlijnen en nationale wetten hoe machineveiligheid moet worden gegarandeerd. Dit geldt voor nieuwe, gebruikte en omgebouwde of uitgebreide machines.

Wie als fabrikant machines aan de VS verkoopt, moet er al in de ontwerpfase op letten dat er aan alle voorschriften wordt voldaan, zodat later op de plaats waar de machine wordt gebruikt ook met het oog op de typegoedkeuring een vlekkeloze inbedrijfstelling is gegarandeerd. Exploitanten van machines in de VS zijn op hun beurt verplicht om passende voorzorgsmaatregelen op de werkplek te treffen, zodat er veilig aan de machine kan worden gewerkt. Daartoe behoort o.a. het opzetten van een LoTo-systeem om gevaarlijke energieën veilig te kunnen beheersen of het uitvoeren van passende scholingsmaatregelen.

"Paspoorten" voor machines wereldwijd
Hoewel het beschermingsdoel "veilige werkplek" overal ter wereld hetzelfde zou moeten zijn, gelden er tegenwoordig per regio en soms per land verschillende voorschriften en wetten ten aanzien van de veiligheid van machines en installaties. Een machine die aan de richtlijnen en normen van het ene land voldoet, voldoet mogelijk niet aan de voorschriften van een ander land. Exporteurs worden daarom geconfronteerd met ingewikkelde conformiteits- en wetgevingskwesties als ze machines importeren. Exploitanten, bijvoorbeeld multinationals, staan daarentegen voor de opgave om aan de wettelijke eisen van de desbetreffende landen te voldoen.
Met een team van ruim 300 experts uit 42 dochterondernemingen ondersteunt Pilz fabrikanten, exporteurs en exploitanten die machines naar verschillende landen exporteren of daar exploiteren bij de conformiteitsbeoordeling. Met het aanmaken van dergelijke "paspoorten voor machines" maakt Pilz het voor bedrijven makkelijker om toegang tot internationale markten te krijgen.

Pilz biedt een servicepakket voor de conformiteitsbeoordeling voor machines op de Amerikaanse markt aan.
Pilz biedt een servicepakket voor de conformiteitsbeoordeling voor machines op de Amerikaanse markt aan. © IStock.com/sturti, © Pilz GmbH & Co. KG

Pilz biedt een servicepakket voor de conformiteitsbeoordeling voor machines op de Amerikaanse markt aan. © IStock.com/sturti, © Pilz GmbH & Co. KG

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Perscontact

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: karry.vanlooy@pilz.be