België | nederlands

Ostfildern, 9 mei 2016

Pilz op de Automatica 2016 in München (21 - 24 juni), hal B4, stand 500 - Mens en robot komen op een veilige manier dichter tot elkaar

Op de beurs Automatica stelt Pilz de veilige mens-robot-samenwerking (MRS) centraal. Aan de hand van twee modelinstallaties laat het automatiseringsbedrijf de nu al gangbare methoden voor de veilige MRS zien en geeft het bovendien een vooruitblik op toekomstige veiligheidstechnologieën. Pilz presenteert voor het eerst zijn botsingsmeter voor de validering van MRS volgens de nieuwe norm ISO/TS 15066.

"Er is geen veilige robot, er zijn alleen veilige robotapplicaties. Veiligheid ontstaat uit het samenspel van normatieve randvoorwaarden, de daarop gebaseerde risicoanalyse, de keuze van een robot met de juiste veiligheidsfuncties en met de passende, extra veiligheidscomponenten en ten slotte de validering", zegt Thomas Pilz, beherend vennoot van Pilz GmbH & Co. KG.

Als aanbieder van oplossingen stelt Pilz passende services alsmede producten en systemen voor veilige robotapplicaties beschikbaar. Het bedrijf ondersteunt gebruikers met een op de afzonderlijke levensfasen van een robotsysteem afgestemd serviceaanbod: van de procesanalyse en de risicobeoordeling tot aan de CE-markering. Een speciaal trainingsaanbod omtrent Robot Safety maakt het serviceaanbod compleet.

Voor de validering heeft Pilz een handzame botsingsmeter ontwikkeld, die is uitgerust met veren en sensoren. Hiermee kunnen de op het menselijk lichaam inwerkende krachten bij een botsing met een robot exact geregistreerd en met de grenswaarden uit de nieuwe ISO/TS 15066 vergeleken worden. Pilz zal op de Automatica voor het eerst de botsingsmeter en het gebruik ervan presenteren.

MRS zonder angst voor contact
Bezoekers van de beursstand van Pilz ervaren in München hoe mens en machine zonder omheining veilig kunnen samenwerken: Pilz demonstreert een MRS-applicatie voor de eigenschappencontrole, die volgens het principe van de vermogens- en krachtbegrenzing wordt beveiligd. De applicatie bestaat uit een industriële robot met sensitieve vaardigheden en Pilz-producten, waaronder besturingen PSS en PNOZmulti, de bedrijfsmoduskeuzeschakelaar PITmode en het veilige 3D-camerasysteem SafetyEYE, dat de werkruimte van de robot bewaakt. Als niemand zich in de actieradius van de robot bevindt, wordt de werksnelheid van de robot en daarmee de productiviteit van het proces verhoogd. Deze applicatie is CE-gecertificeerd en kan dus nu al in de praktijk worden gebruikt.

Veilige sensoren voor de toekomst
Pilz geeft met de tweede demonstratierobot een kijkje in de toekomst en presenteert verschillende technologieën uit onderzoeksprojecten van het bedrijf. Het prototype van een door Pilz ontwikkeld tactiel weefsel is als schakelmat voor de robot gelegd. De tactiele sensoren bieden ondersteuning bij de visualisering en plaatsbepaling van mens en robot en zijn een veelbelovende stap op weg naar meer dynamiek bij de MRS.

Verder presenteert Pilz een zelf ontwikkelde compacte stereocamera. Hiermee is een baanplanning in real time mogelijk om botsingen tussen mens en robot te voorkomen. Voor de besturing heeft Pilz softwarebouwstenen ontwikkeld die op basis van het Robot Operating System (ROS) werken. Daarmee laat het automatiseringsbedrijf zien dat de tot nu toe uit de onderzoekswereld bekende programmeeromgeving ook in industriële toepassingen kan worden gebruikt.

"Met ons onderzoekswerk op het gebied van veilige robotica onderstrepen wij onze rol als pionier van de veilige automatiseringstechniek", aldus Thomas Pilz. "Het doel is om nieuwe technologieën klaar voor de markt en geschikt voor de industrie te maken. Met deze innovaties willen wij veiligheidstaken uitvoeren die voortvloeien uit de nauwere samenwerking van mens en machine."

Pilz exposeert op de Automatica in hal A4, stand 500.
Meer informatie op: https://www.pilz.com/de-DE/automatica

Op weg naar een veilige mens-robot-samenwerking: op de Automatica 2016 laat Pilz zien waar bij de uitvoering op moet worden gelet.
Op weg naar een veilige mens-robot-samenwerking: op de Automatica 2016 laat Pilz zien waar bij de uitvoering op moet worden gelet.

Op weg naar een veilige mens-robot-samenwerking: op de Automatica 2016 laat Pilz zien waar bij de uitvoering op moet worden gelet.

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Perscontact

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: karry.vanlooy@pilz.be