België | nederlands

Ostfildern, 27 nov. 2015

Informatie-uitwisseling over het thema Industrie 4.0 tussen Pilz en EU-commissaris Günther H. Oettinger: "Middenstand moet zich offensief opstellen tegenover de digitalisering"

Industrie 4.0 vormde het centrale thema van het bezoek van Günther H. Oettinger, EU-commissaris voor Digitale economie en samenleving, aan het automatiseringsbedrijf Pilz in Ostfildern. Op de hoofdvestiging opende hij de nieuwe opleidingswerkplaats van Pilz, waar de vakmensen voor de industrie van de toekomst worden gekwalificeerd. Bij zijn bezoek liet EU-commissaris Oettinger zich ook informeren over besturingsoplossingen voor een gekoppelde fabriek. Tot slot bracht Pilz als producerend bedrijf de kansen en uitdagingen voor middenstandsbedrijven met betrekking tot het thema Industrie 4.0 ter sprake. De EU-commissaris werd begeleid door Guido Wolf (parlementslid), de CDU-lijstaanvoerder voor de deelstaatverkiezingen in Baden-Württemberg 2016, alsmede door Andreas Deuschle (parlementslid).

"Wat betreft de handhaving ten opzichte van de mondiale concurrentie, speelt in Europa en Duitsland de middenstand met de nadruk op onderzoek een speciale rol. Deze moet zich offensief opstellen tegenover de digitalisering van de industrie, want alleen dan zal Europa zijn toonaangevende economische rol behouden", aldus de overtuiging van Günther H. Oettinger. "Hierbij loopt Pilz bij de Europese en Duitse ontwikkeling voorop", benadrukt hij.

 "In fabrieken zullen digitale gegevens en de efficiënte uitwisseling hiervan voortaan het productieproces bepalen. Zij vormen de eigenlijke waarde in de procesketen. De mate van netwerkvorming neemt niet alleen toe, maar deze zal zelfs de norm worden voor de productiviteitsvoortgang op zich", aldus Renate Pilz, directrice van Pilz GmbH & Co.KG tijdens een gesprek met Günther H. Oettinger. "De digitale transformatie vormt dus momenteel de grootste uitdaging voor de industrie", gaat Renate Pilz voort.

"Van doorslaggevend belang is dat bedrijven als Pilz ook in de toekomst hun klantgerichtheid handhaven, want hieruit ontwikkelt zich een vertrouwensrelatie met klanten en opdrachtgevers die tegenwoordig belangrijker is dan ooit", aldus de EU-commissaris.

De aanbieder van veilige automatiseringsoplossingen heeft Industrie 4.0 dankzij zijn medewerking in het onderzoeksorgaan van de Duitse regering sinds 2010, dus vanaf het begin, mede vormgegeven en veiligheid als succeskritische factor van het toekomstproject verankerd. Pilz werkt in organen als Allianz Industrie 4.0 van de deelstaat Baden-Württemberg, de onderzoeksplatforms SmartFactory KL en de onderzoekscampus Arena 2036 aan het realiseren van gemeenschappelijke, doelmatige normen – altijd vanuit het oogpunt van safety en security.
 
Intelligente hoofden voor "Smart Factory"
Belangrijk voor de industrie van de toekomst is de opleiding van vakmensen. Het duale opleidingssysteem met (hoge)scholen en bedrijven als partners is een internationaal bewonderd en steeds vaker gekopieerd Duits model.

Bij Pilz kon EU-commissaris Oettinger zich een beeld vormen van de kwaliteit van de opleiding: in het kader van zijn bezoek opende hij de nieuwe opleidingswerkplaats, waar het familiebedrijf 35 stagiairs kwalificeert in industriële beroepen voor de toekomst. De stagiairs lieten aan de hand van een zelf gebouwd model zien hoe tegenwoordig met automatiseringsoplossingen van Pilz al complete installaties via een normaal in de handel verkrijgbare tablet-computer konden worden bewaakt en bestuurd. "Voor de jeugd is de omgang met internet-technologieën vanzelfsprekend, ze groeien ermee op en introduceren deze technologieën dus ook in bedrijven en fabriekshallen", aldus de overtuiging van Renate Pilz.

Industrie 4.0 in productie bij Pilz
Günther H. Oettinger bezichtigde ook het nieuwe Peter Pilz productie- en logistieke centrum, dat de onderneming begin oktober op de hoofdvestiging in gebruik heeft genomen. Daar produceert Pilz intelligente besturingen, sensoren en aandrijvingen voor de machine- en installatiebouw. Hierbij kiest de onderneming voor gedigitaliseerde zakelijke processen en het gebruik van internet-technologieën voor het optimaliseren van de eigen productie: dragers van werkstukken vinden bij Pilz dankzij de contactloze RFID-technologie automatisch de juiste weg naar de volgende bewerkingsplaats; machinegegevens worden in de eigen Pilz-cloud verzameld en geanalyseerd. Zo kunnen tijdig veranderingen van de toestand of slijtage worden herkend en kunnen stilstandstijden worden verminderd.

Veiligheid en normen vormen een uitdaging
Pilz is zich bewust van de uitdagingen op het gebied van de IT-veiligheid als gevolg van een compleet gekoppelde productie. Daarom heeft het automatiseringsbedrijf geïnvesteerd in een omvangrijke veiligheids-infrastructuur voor de bewaking van het totale gegevensverkeer. Hiertoe behoort ook een autonoom rekencentrum dat voldoet aan de nieuwste normen. Een permanente analyse van protocol- en alle andere gegevens zorgt voor een tijdige herkenning van onregelmatigheden. Bovendien werden voor afzonderlijke productiezones verschillende firewall-systemen geïnstalleerd, zodat het noodzakelijke veiligheidsniveau per zone individueel kan worden vastgesteld. Uitvallen en veiligheidsrisico's worden voorkomen, de knowhow wordt beveiligd.
"Industrie 4.0 stelt de hoogste eisen aan een verantwoordelijke omgang met gegevens. De beschikbaarheid van geautomatiseerde systemen is daarom afhankelijk van safety en security", verklaarde Günther H. Oettinger.

"De toenemende netwerkvorming en de introductie van internet in fabriekshallen is een proces dat stapsgewijs moet worden uitgevoerd", weet Renate Pilz. Dit bleek uit de actuele discussies over de noodzakelijke normen. "Industrie 4.0 heeft ook voor security betrouwbare internationale normen nodig, anders zullen de oplossingen niet bruikbaar zijn. Als 'ambassadeur van veiligheid' ziet Pilz hierin een belangrijke taak voor de komende jaren, die samen met de economie en de politiek moet worden uitgevoerd", aldus de directrice in gesprek met de EU-commissaris.
 

"Pilz loopt voorop bij de ontwikkeling": EU-commissaris Günther H. Oettinger (midden) en Guido Wolf (parlementslid) (links) lieten zich bij het automatiseringsbedrijf Pilz informeren over de stand van Industrie 4.0 bij de middenstand. Lucas Fischer (rechts), bij Pilz student elektrotechniek aan de Duale Hogeschool Baden-Württemberg, laat de EU-commissaris zien hoe met software van Pilz tegenwoordig via een tablet complete installaties veilig kunnen worden bestuurd.
hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Perscontact

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: karry.vanlooy@pilz.be