België | nederlands

Ostfildern, 1 okt. 2015

Met waardeoriëntatie naar succes – Waarden creëren toekomst

Het jaar 2015 is voor Pilz een bijzonder gedenkwaardig jaar: - Opening van de eerste productielocatie buiten Europa in het Chinese Jintan - Nieuwbouw Peter Pilz productie- en logistiek centrum in Ostfildern en uitbreiding met de Pilz-campus - Nieuw logo onderstreept visueel de positionering als aanbieder van complete oplossingen voor veiligheid en automatisering. - Pilz brengt eigen webgebaseerde visualiseringssoftware PASvisu op de markt - Het aantal medewerkers zal dit jaar voor het eerst meer dan 2000 bedragen. De tekens bij Pilz wijzen dus op groei. De basis hiervoor zijn waarden en grondovertuigingen.

Net zoals het samenleven in de privésfeer door gemeenschappelijke regels en gedragsconventies wordt gekenmerkt, zo is ook het samenwerken in een bedrijf gebaseerd op een traditioneel waardenfundament. Bij Pilz is deze gegrond op christelijke wortels. Tot de betreffende waarden behoren de onderlinge waardering en een respectvolle omgang, ook eerlijkheid en openheid, loyaliteit en betrouwbaarheid alsmede hulpvaardigheid en vlijt. In dit ideaal is de gedachte van een zakelijk verantwoordelijk denkende en handelende medewerker verankerd. Als familiebedrijf wordt Pilz gedefinieerd door zijn medewerkers. Het optreden op de markt en tegenover klanten wordt gekenmerkt door vertrouwen, betrouwbaarheid en moed.

Vertrouwen betekent verplichting
Producten en oplossingen van Pilz zorgen er al jaren voor dat overal waar gevaarlijke bewegingen of gebeurtenissen in fabriekshallen, zoals bij persen of CNC-machines, maar ook in openbare ruimten bij kabelbanen, in pretparken, theaters, de spoorwegtechniek of in grote gebouwen kunnen optreden, de mensen desondanks veilig zijn en ongedeerd blijven. De voorwaarde hiervoor is het vertrouwen in de techniek van Pilz en dit is een grote verplichting.

Moed tot innovatie
Pilz biedt complete automatiseringsoplossingen met als kerncompetentie veiligheid – van sensoren en besturingen tot en met actuatoren. Sinds dit jaar is het aanbod daarom ook aangevuld met een visualisering op maat.

Met de webgebaseerde visualiseringsoplossing PASvisu heeft de gebruiker een overzicht van de totale automatisering. De toepassing van deze webgebaseerde softwareoplossing biedt nieuwe mogelijkheden bij de bediening, bewaking, analyse en het onderhoud van machines. Beslissend voor het prestatievermogen van een visualiseringsoplossing is de inbedding hiervan in het besturingsconcept van een installatie. Juist deze filosofie heeft ons sinds het begin van de ontwikkeling van PASvisu in 2012 geleid: gebruikers van besturingsoplossingen van Pilz kunnen voor visualiseringstaken teruggrijpen op het complete gegevensbestand van de machinebesturing, zodat ze installaties compleet kunnen bedienen, diagnosticeren en bewaken.

Net als al zijn kernproducten heeft Pilz ook PASvisu compleet in-house ontwikkeld: met een team van ontwikkelaars en ingenieurs uit Ostfildern en uit het software-ontwikkelingscentrum in het Ierse Cork. Voor dergelijke hoogwaardige eigen ontwikkelingen is naast competentie en de overeenkomstige ressources in de eerste plaats moed nodig. Moed, omdat er bij alle planningen en prognoses geen garantie, geen waarborg bestaat voor succes. Want een nieuw product is alleen een innovatie wanneer de markt deze accepteert. Technologisch leiderschap alleen maakt een onderneming nog niet succesvol. De passie voor techniek en innovatie bij Pilz vuurt deze moed tot innovatie aan.

Industrie 4.0 heeft betrouwbaarheid nodig
Gedurende de laatste decennia heeft Pilz dankzij de ontwikkeling van nieuwe producten, het realiseren van toepassingen en de actieve medewerking in veel normalisatiecommissies een grote schat aan ervaring opgebouwd, welke helpt om de uitdagingen van de toekomst, sleutelwoord Industrie 4.0, het hoofd te bieden.

De ontwikkeling vindt stapsgewijs plaats. Wie zich het samengaan van mechanica en elektronica herinnert, weet dat dit niet soepel en zonder wederzijdse beperkingen verliep. Zo zal het ook bij Industrie 4.0 verlopen. Dat de toenemende koppeling en de intrede van internet in de fabriekshallen een moeizaam proces is, blijkt uit de actuele discussies over de noodzakelijke normen.

Pilz heeft beginnend in de jaren 80 en 90 tot op heden een doorslaggevend stempel gedrukt op de standaardisering inzake machineveiligheid en heeft – zo wordt onafhankelijk bevestigd – industriële geschiedenis geschreven.

Samen realiseren wij Industrie 4.0
Met vertrouwen, betrouwbaarheid en moed wil Pilz ook bij Industrie 4.0 actief de toekomst vormgeven. Door de medewerking in het onderzoeksverbond van de Duitse regering heeft de middelgrote onderneming vanaf het begin mede vormgegeven aan Industrie 4.0. Daar, in het centrale adviesorgaan op het gebied van onderzoeksbeleid, waarin de beherend vennoot Susanne Kunschert in 2010 is benoemd, is het toekomstproject Industrie 4.0 geboren. Pilz heeft er met succes voor gezorgd dat veiligheid als succeskritische factor voor Industrie 4.0 is verankerd in de handelingsaanbevelingen die aan de Duitse regering zijn overhandigd. Tegenwoordig en in de toekomst werken wij in organen zoals Allianz Industrie 4.0 van de deelstaat Baden-Württemberg en de onderzoeksplatformen SmartFactory KL aan het realiseren van gemeenschappelijke, doelmatige normen – altijd met het oog op safety en security.

Pilz kent het noodzakelijke proces voor de uitwerking van dergelijke normen: het bedrijf heeft bij aanvang van het thema machineveiligheid alsmede in de daaropvolgende decennia mede vormgegeven aan dit proces en er mede zijn stempel op gedrukt. Tegenwoordig kunnen gebruikers en machineconstructeurs vertrouwen op vaststaande normen en richtlijnen. Hierop is Pilz trots. Want dit is van onschatbare waarde in onze moderne industriële samenleving.  

Dit standaardiseringsproces is ook noodzakelijk voor security. Industrie 4.0 heeft betrouwbare normen nodig voor security, anders zullen de oplossingen niet bruikbaar zijn. Als ambassadeur van veiligheid ziet Pilz hierin een belangrijke taak voor de komende jaren, die gemeenschappelijk dient te worden uitgevoerd.

Waarden de ruimte geven
De automatiseringsmarkt is uiterst levendig en eist van bedrijven als Pilz dat ze zich voortdurend verder ontwikkelen. Opdat gemeenschappelijke waarden als vertrouwen, betrouwbaarheid en moed alsmede een overeenkomstige managementcultuur zich kunnen ontwikkelen en ervaren kunnen worden, is er ruimte voor ontwikkeling nodig – zowel geestelijk als fysiek.

Deze ruimte voor ontwikkeling heeft Pilz met het nieuwe Peter Pilz productie- en logistiek centrum tot stand gebracht. Het doel was een gebouw op te richten dat tegemoet komt aan de huidige en toekomstige eisen aan techniek en milieu. Pilz wil een goed klimaat creëren, zowel met het oog op de bescherming van het milieu, de bewoners in het aangrenzende woongebied en in het industriegebied als binnen het bedrijf van Pilz zelf. In het nieuwe productie- en logistieke centrum moeten de mensen zich prettig voelen, zowel medewerkers als gasten.

Het gebouw is enkel een constructie. Het zijn de mensen die het gebouw met leven vullen en het betekenis geven. Op basis van deze ideeën is samen met het nieuwe productie- en logistieke centrum ook de Pilz-campus ontstaan. Productie en productiegerelateerde afdelingen onder één dak, alle andere afdelingen op één terrein: de verhuizing van de productieafdeling met inkomende producten, verzending en een opslagruimte naar het nieuwe gebouw vergroot en verbetert tegelijkertijd de werkomgeving voor de andere afdelingen, in het bijzonder die van de ontwikkeling, die met haar laboratoria en kantoren nu over voldoende ruimte beschikt op de voormalige productieafdeling.

Campus van de korte wegen
Deze nabijheid en de daaruit resulterende kwaliteit van de samenwerking op de campus van de korte wegen kan nauwelijks in cijfers worden uitgedrukt. Alle afdelingen ontvangen continu terugkoppelingen betreffende hun werk en er ontstaat onderling begrip voor het werk van de ander. De transparantie neemt toe. Interfaceproblemen tussen afzonderlijke groepen zijn geringer. De wegen zijn dus niet alleen ruimtelijk gezien kort, maar ook geestelijk. Wij hebben hier dus voorwaarden gecreëerd die gewoon goed zijn. Pilz kan zijn medewerkers hierdoor de ruimte bieden, gebaseerd op de Pilz-waarden, om gemeenschappelijk in de beste Zwabische zin te kunnen "realiseren".

Dat deze waardeoriëntatie economisch de moeite waard is, blijkt uit de economische ontwikkeling van ons bedrijf: de eerste drie kwartalen heeft Pilz zijn omzetcijfers volledig behaald, zodat het bedrijf voor 2015 uitgaat van een even goede groei als in 2014. Ook wat betreft het aantal medewerkers blijft Pilz groeien; dit jaar zal voor het eerst een aantal medewerkers van meer dan 2000 worden bereikt. Waarden creëren toekomst!
 

Contact

Martin Kurth
Bedrijfs- en vakpers
Duitsland
Telefoon: +49 711 3409-158
E-mail: m.kurth@pilz.de

Sabine Karrer
Vakpers
Duitsland
Telefoon: +49 711 3409-7009
E-mail: s.skaletz-karrer@pilz.de


Stephan Marban
Persrelaties
Oostenrijk
Telefoon: +43 1 7986263-13
E-mail: s.marban@pilz.at


Manuela Bernasconi
Persrelaties
Zwitserland
Telefoon: +41 62 88979-33
E-mail: m.bernasconi@pilz.ch

Renate Pilz, voorzitster van de directie van Pilz GmbH & Co. KG
hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Perscontact

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: karry.vanlooy@pilz.be