België | nederlands

Ostfildern, 1 okt. 2015

Pilz creëert met nieuwe productielocaties voorwaarden voor een verdere groei – Modelproductie in modelland

Dirk Sonder, Senior Vice President Production Pilz GmbH & Co. KG Met het nieuwe Peter Pilz productie- en logistiek centrum breidt Pilz bij de hoofdvestiging in Ostfildern niet alleen zijn productieoppervlak uit: een flexibel en productiegericht haldesign, energie-efficiëntie, een integratieve vormgeving van processen en werkomgeving en de concrete afstemming op Industrie 4.0 scheppen de voorwaarden voor de verdere groei van de onderneming.

Met het nieuwe Peter Pilz productie- en logistiek centrum breidt Pilz bij de hoofdvestiging in Ostfildern niet alleen zijn productieoppervlak uit: een flexibel en productiegericht haldesign, energie-efficiëntie, een integratieve vormgeving van processen en werkomgeving en de concrete afstemming op Industrie 4.0 scheppen de voorwaarden voor de verdere groei van de onderneming.

Het nieuwe Peter Pilz productie- en logistiek centrum maakt onderdeel uit van een inmiddels wereldwijd verband van productielocaties van Pilz. Behalve in de hoofdvestiging is Pilz actief in het Franse Betschdorf en sinds de zomer van 2015 ook in het Chinese Jintan. Op alle productielocaties worden dezelfde productienormen en -processen en dezelfde machines toegepast. Dit waarborgt de constant hoge kwaliteit van de producten en vereenvoudigt de internationale samenwerking met klanten, maar ook intern.

In het nieuwe productie- en logistiek centrum in Ostfildern dienen met name nieuwe en complexere producten te worden vervaardigd, waaronder PLC-besturingen voor het voor Industrie-4.0 geschikte automatiseringssysteem PSS 4000, sensoren zoals het veilige 3D-camerasysteem SafetyEYE, maar ook apparatuur voor de veilige aandrijftechniek Pilz Motion Control. Om zowel binnen als buiten de productie communicatieve en ruimtelijke nabijheid te creëren en het productieproces te versnellen, zijn de productie inclusief de ontvangst van producten en de verzending alsmede alle productiegerelateerde afdelingen zoals productietechniek, informatietechnologie, kwaliteitsmanagement en inkoop daar gevestigd. Daarnaast biedt het nieuwe gebouw ook ruimte voor de opleidingswerkplaats en de ondernemingsraad.

Integratief, energie-efficiënt en productiegericht
Na de eerste spadesteek op 28 april 2014 is binnen 16 maanden het productie- en logistiek centrum gerealiseerd. De kosten bedroegen ongeveer 20 miljoen euro. Met een productieoppervlak van 6.900 m2 en een kantooroppervlak van zo'n 4.000 m2 biedt het gebouw voldoende ruimte voor 390 medewerkers. Dagelijks worden hier gemiddeld zo'n 2.200 relais, besturingen, sensoren en producten voor de aandrijftechniek geproduceerd.
Het nieuwe centrum is gebouwd met het oog op de geplande groei bij Pilz en met inachtneming van de nieuwste normen op het gebied van energie-efficiëntie, logistieke processen alsmede de bescherming tegen lawaai. Het centrum brengt energetische efficiëntie, moderne productieprocessen volgens de Lean-principes en de ergonomie op de werkplek met elkaar in overeenstemming.

Het familiebedrijf heeft bewust gekozen voor een uitbreiding in hun vestigingsplaats Ostfildern; zowel om de ruimtelijke nabijheid tot de andere afdelingen binnen het bedrijf te behouden, als om een betrouwbare partner voor de regio te blijven. Met de stad Ostfildern alsmede met omwonenden en ondernemingen in het industriegebied "Schwarze Breite" vond een nauwe afstemming bij de planning en een intensieve uitwisseling van informatie plaats. Om de geluidsemissie voor omwonenden te minimaliseren, is daarom veel waarde gehecht aan een zo groot mogelijke afstand tot het woongebied. De verkeersroute voor het leveringsverkeer is overeenkomstig achter het gebouw aangelegd.

Vanaf het begin van de planningen werden ook de medewerksters en medewerkers betrokken bij de vormgeving van de productie en de kantooroppervlakken. De werkomgeving in de productiezone is in interdisciplinaire workshops met de afdeling Productietechniek en de productiemedewerkers geoptimaliseerd om efficiënte en ergonomische productieprocessen te realiseren. Ook in de kantoren zorgen geklimatiseerde ruimten, een uitgekiend akoestisch concept met geluiddempers alsmede ruimteverdelers met een transparante structuur en vloerverwarming voor een prettig werkklimaat.

Energie-efficiëntie staat centraal in het nieuwe gebouw: het nieuwe energieconcept is met inachtneming van de strengste ecologische normen ontworpen. In het nieuwe Peter Pilz productie- en logistiek centrum wordt geothermie nabij de oppervlakte, dus aardwarmte, voor het verwarmen van het gebouw gebruikt. Vergeleken met de traditionele gasverwarming wordt zo minimaal 150 ton CO2 per jaar bespaard. De toepassing van geothermie alsmede een uiterst efficiënte gebouwisolatie garanderen een laag energieverbruik; een uitgekiend systeem voor warmteterugwinning vermindert dit verbruik nog eens extra.

Behalve het nakomen van ecologische normen streeft het familiebedrijf ook wat betreft de productietechniek hoge doelen na: De realisatie van de complete productie op slechts één niveau helpt de productenstroom te optimaliseren.
In meerdere planningsvarianten kon een vrijwel kolomvrije hal worden gecreëerd. Hier was het onder meer de statische uitdaging om voor de dakconstructie betonnen bintbalken met een spanwijdte van meer dan 30 meter te ontwikkelen. De hierdoor mogelijke vermindering van dragende kolommen in de productiehal van 48 naar 8 creëert maximale ruimtelijke flexibiliteit. Hierdoor werd een "flexibele fabriek" gerealiseerd, waarmee een snelle reactie op gewijzigde eisen mogelijk is. Een aan de west- en zuidzijde omlopende galerij biedt alle bezoekers een goed overzicht van de totale productie en voorkomt storingen van de productie tijdens het lopende bedrijf.

De nauwe ruimtelijke aansluiting van de productietechniek op de productie alsmede het gemeenschappelijke gebruik van oppervlakken en infrastructuur op het gebied van inkomende en uitgaande producten optimaliseren bovendien de samenwerking tussen de productie-eenheden.

Gerichtheid op de behoeften van medewerkers en klanten
Van het begin af aan samen met medewerkers en externe specialisten tijdens workshops ontwikkeld, volgt de productielay-out de Lean-principes en is deze gericht op toenemende markteisen. De opstelling van de afzonderlijke productie-eenheden in een U-vorm versnelt niet alleen de product- en informatiestroom, maar verkort ook de doorlooptijden en als gevolg hiervan de totale leveringsketen tot aan de klant. Een ruimtelijke scheiding van de productie in "populaire" en "exotische" producten versnelt het productieproces extra.

Omdat Pilz er veel waarde aan hecht zijn producten binnen de eigen firma te ontwikkelen en te produceren, worden prototypen consequent ter plaatse getest. Voor meerdere tests tot aan de geschiktheid voor serieproductie is een "fabriek in de fabriek", de zogeheten PT-fabriek, beschikbaar. Deze beeldt alle machines en processen in het klein af en voorkomt zo onderbrekingen tijdens het proces van de serieproductie. Hier worden nieuwe productieprocessen voor alle productielocaties getest en bestaande processen worden voortdurend geoptimaliseerd.

Om flexibel op individuele wensen van klanten te kunnen reageren, beschikt het gebouw over extra oppervlakken voor de systeemmontage. Hier worden totaalsystemen zoals het automatiseringssysteem PSS 4000 niet alleen gemonteerd maar ook geprogrammeerd, zodat ze "ready to use" aan de klant kunnen worden geleverd. Pilz onderstreept hiermee zijn aanspraak dat het een totaalaanbieder op het gebied van automatisering is. In de toekomst veranderen ook de eisen aan de medewerkers, die een herwaardering zullen krijgen. Tot de taken behoren in de toekomst naast de montage ook de configuratie en programmering van totaalsystemen.

Industrie 4.0 in de productie
Met de toenemende koppeling van machines en infrastructuur met behulp van IT-technologieën in de productie komt Pilz ook bij de eigen productie tegemoet aan zijn aanspraak als technologieleider. In het kader van Industrie 4.0 is de noodzakelijke infrastructuur voor de intelligente productie gerealiseerd, en zijn elementen van Industrie 4.0 vroegtijdig geïmplementeerd. Er is reeds een intelligent transport van werkstukken in werking gesteld, dat in de eigen firma is ontwikkeld. Deze versnelt en vereenvoudigt bijvoorbeeld de onderdelenmontage op printplaten en het soldeerproces. De werkstukdragers begeven zich zelfstandig via een ingebouwde RFID-chip van de soldeergolf naar de montage-eenheid.

Bij Pilz is de productie gekoppeld aan de voorafgaande en latere processen. Zo worden bestellingen bijvoorbeeld via de webshop op de website van Pilz direct en automatisch in SAP geregistreerd en vandaar direct naar de productieplanning doorgestuurd. Vertragingen en fouten door media-onderbrekingen of interfaceproblemen zijn hierdoor uitgesloten.

Tijdens de komende maanden zal Pilz de intelligente productie stap voor stap verder realiseren: voor het besturen van de productie worden machinegegevens gericht verzameld en verwerkt. Middels de evaluatie hiervan wordt belangrijke informatie over toestandsveranderingen en de slijtage van machines verkregen. Zo kan het onderhoud preventief plaatsvinden. "Predictive Maintenance" voorkomt storingen en stilstandstijden. De opslag van de meest actuele werkdocumenten in een Pilz-cloud wordt in 2016 eveneens gerealiseerd. Alle gegevens en documenten zijn dan in real time en altijd actueel beschikbaar en kunnen via mobiele eindapparatuur in de productie overal vandaan worden opgeroepen.

Pilz is zich bewust van de uitdagingen op het gebied van de IT-security als gevolg van een compleet gekoppelde productie. Daarom investeert Pilz in een omvangrijke security-infrastructuur voor de bewaking van het totale gegevensverkeer. Hiertoe behoort ook een autonoom rekencentrum dat voldoet aan de nieuwste normen. Een permanente analyse van protocol- en alle andere gegevens zorgt voor een tijdige herkenning van afwijkingen. Bovendien werden voor afzonderlijke productiezones verschillende firewall-systemen geïnstalleerd, zodat het noodzakelijke veiligheidsniveau per zone individueel kan worden vastgesteld. Uitvallen en veiligheidsrisico's worden voorkomen, de knowhow wordt beveiligd.

"Pilz Denkfabrik 4.0"
Ook de voor Industrie 4.0 zo belangrijke samenwerking, speciaal tussen de afdelingen Informatietechnologie en Productietechniek, heeft bij Pilz de hoogste prioriteit. In een speciaal ingerichte "Pilz Denkfabrik 4.0" komen medewerkers uit de productie en IT samen en ontvangen de benodigde ressources om gemeenschappelijke projecten betreffende het thema Industrie 4.0 te ontwerpen en te realiseren. Naast de deelname aan het onderzoeksverbond en het onderzoeksplatform SmartFactory KL onderstreept Pilz middels het nieuwe productie- en logistieke centrum dus zijn rol bij Industrie 4.0: Industrie 4.0 is bij Pilz niet alleen een toekomstproject, maar heeft ook in het productieproces zijn weerklank gevonden.


Gegevens en feiten betreffende het nieuwe gebouw
Naam: Peter Pilz Produktions- und Logistikzentrum
Vestigingslocatie: Ostfildern
Afmeting: 13.500 m2 (6.900 m2 productieoppervlak, 4.000 m2 kantooroppervlak, 2.600m2 aanvullende en uitbreidingsoppervlakken)
Bouwtijd: 16 maanden
Bouwkosten: 20 miljoen euro
Ondergebrachte afdelingen: productie, productietechniek, informatietechnologie, kwaliteitsmanagement, inkoop en opleidingswerkplaats alsmede de ondernemingsraad
Medewerk(st)ers: 390 (bezetting na volledige afbouw)


Wetenswaardigheden over het gebouw:
- milieuvriendelijk energieconcept met geothermie, een uiterst efficiënte gebouwisolatie en een uitgekiend systeem voor warmteterugwinning,
- flexibele productielay-out dankzij een open ontworpen, vrijwel kolomvrije hal
- ergonomische werkomgeving bij de productie en in kantoorruimten
- de opstelling van de afzonderlijke productie-eenheden in een U-vorm versnelt de product- en informatiestroom
- Industrie 4.0-geoptimaliseerd: intelligente werkstukdragers, koppeling met voorafgaande en latere processen, Pilz Denkfabrik 4.0
- "fabriek in fabriek" (PT-fabriek) om nieuwe productieprocessen te testen en bestaande processen te optimaliseren
 

Contact

Martin Kurth
Bedrijfs- en vakpers
Duitsland
Telefoon: +49 711 3409-158
E-mail: m.kurth@pilz.de

Sabine Karrer
Vakpers
Duitsland
Telefoon: +49 711 3409-7009
E-mail: s.skaletz-karrer@pilz.de


Stephan Marban
Persrelaties
Oostenrijk
Telefoon: +43 1 7986263-13
E-mail: s.marban@pilz.at


Manuela Bernasconi
Persrelaties
Zwitserland
Telefoon: +41 62 88979-33
E-mail: m.bernasconi@pilz.ch
 

Dirk Sonder, Senior Vice President Production, Pilz GmbH & Co. KG
hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Perscontact

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: karry.vanlooy@pilz.be