13 jul. 2021

Gecertificeerd worden en blijven: certificering van componenten en systemen met veiligheidsfunctie

Als ontwikkelaar en fabrikant van veilige automatiseringstechniek is Pilz wettelijk verplicht om de risico's bij het gebruik van zijn producten tot een minimum te beperken en te voldoen aan de huidige stand van de techniek. Het gaat per slot van rekening om de veiligheid van mens, machine en milieu! Nationale en internationale normen - zoals EN/IEC 62061 en EN ISO 13849, die zijn geharmoniseerd in het kader van de Machinerichtlijn 2006/42/EG - bepalen aan welke eisen moet worden voldaan.

Het team "Product Compliance", dat zetelt in het hoofdkantoor van Pilz in Ostfildern, zorgt ervoor dat voor ongeveer 2.000 gecertificeerde producten zowel de wettelijke normen en voorschriften, maar ook de verder gaande eisen worden nageleefd, zodat de certificeringen behouden blijven. Meestal is er per product sprake van meerdere certificaten tegelijk, die op elkaar moeten worden afgestemd. Daarnaast komen er nieuwe producten, zoals het veiligheidsrelais myPNOZ.

De weg naar het gecertificeerde product
Het team werkt nauw samen met de afdelingen Productmanagement en Productontwikkeling en met externe, zogeheten aangemelde instanties om de certificeringen voor de nationale en internationale markten te verzorgen. Om aan de verschillende wettelijke voorschriften en eisen te voldoen, werkt Pilz samen met meer dan 20 organisaties op het gebied van testen en certificeringen - en dat wereldwijd. Een certificeringsproject verloopt in verschillende stappen: er wordt onderscheid gemaakt tussen een fundamenteel nieuw product met nieuwe technologie en een variant van een bestaand product. Zo was het veiligheidsrelais myPNOZ gebaseerd op een nieuw technologieplatform. Om die reden werd de externe testorganisatie al in een zeer vroeg stadium bij de conceptfase betrokken.

Eisen afhankelijk van markt en branche
Nadat de ontwikkeling is voltooid, wordt elk product door het testcentrum beproefd en aan uitgebreide tests onderworpen. Na succesvolle afronding wordt het certificaat verstrekt. Om producten internationaal op de markt te kunnen brengen, zijn verdere productcertificeringen vereist. Bepaalde branches, zoals de spoorwegen, de liftindustrie of de stooktechniek, moeten op hun beurt voldoen aan branchespecifieke eisen. Een certificaat bevestigt de conformiteit van het product met de daarin gespecificeerde normen. Periodiek moeten producten opnieuw worden gecertificeerd en moeten de certificaten worden vernieuwd. Een volgende stap is de regelmatige inspectie van de typeconforme vervaardiging van de producten door de certificeringsinstanties ter plaatse in de fabrieken. Jaarlijks vinden bij Pilz meer dan 60 van deze externe audits plaats.

De gevolgen van wijzigingen in normen en nieuwe wettelijke voorschriften voor producten moeten voortdurend worden geëvalueerd en er moeten passende maatregelen worden getroffen. Zo zorgen wij ervoor dat onze visie in de praktijk wordt gebracht en dat onze producten de wereld elke dag een beetje veiliger maken.

Overzicht van Pilz

Dossierkast
hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Was dit artikel nuttig?