28 mei 2020

Veiligheidsupdate van productielijnen Henco zorgt voor inperking risico’s

Pilz leverde een aanzienlijke bijdrage aan het herwerken van veiligheidsinrichting bij producent van meerlagenbuizen Henco. Producent Henco draagt de veiligheid van haar personeel hoog in het vaandel, daarom wilde het bedrijf de risico’s van haar extrusie- en afrollijnen beperken. Na een complete veiligheidsupdate kunnen de werknemers nu genieten van een veilige en tegelijk performante productieomgeving.

Oplijsten van risico’s per zone

Projectingenieur Pieter Coosemans licht de activiteiten van Henco toe: “Onze 300 werknemers produceren hier meerlagenbuizen voor de bouwsector. Die worden onder andere in sanitair, verwarming, vloerverwarming, sprinkler en gas ingezet. De productie verloopt volgens een extrusieproces. Op de binnenkern, wordt een lijmlaag aangebracht wordt, waarrond een aluminiumlaag wordt gelast. Daarna volgt er nog een lijmlaag en tot slot wordt de buitenlaag aangebracht. Het eindproduct bestaat dus uit vijf lagen. De meerlagenbuizen worden op grote haspels opgerold en vervolgens vernet, een fysisch proces met elektronenstralen waardoor de fysische binding van de buitenlaag sterker wordt. De haspels met buizen -die makkelijk tot 10 kilometer buis kunnen bevatten- worden vervolgens naar de afrolafdeling gebracht. De functie van die lijnen is de haspels afrollen om ze af te knippen tot de door de klant gevraagde afmeting, lopende van 25 meter tot 500 meter.

Bij Henco wordt er de laatste jaren hard gewerkt aan een groter veiligheidsbewustzijn van de medewerkers. Het machinepark mag niet achterwege blijven, er wordt dan ook veel geïnvesteerd in de beveiliging van de productielijnen.

Pieter Coosemans: ”We zijn van start gegaan met een opdeling van de lijnen in zones volgens de activiteit die er uitgevoerd wordt. Zo zijn er per lijn 13 aparte zones gedefinieerd. Vervolgens hebben we per zone een lijst opgesteld met mogelijke risico’s. Dat proces deden we in samenspraak met alle betrokken afdelingen: de veiligheidschef, de technische diensten en de operatoren. Vervolgens bekeken we wat het restrisico zou zijn bij het plaatsen van een veiligheidsinrichting, zoals een lichtscherm of hekwerk. Aan de hand van die restrisico’s konden we bepalen hoe we het best konden afschakelen en beveiligen. We analyseerden ook telkens wat de weerslag was op de andere zones. De meeste gevaren hadden betrekking op knellingsgevaar, want de afscherming daar was vroeger ontoereikend. Voor de extrusielijnen kwamen daar nog specifieke risico’s bij, zoals mogelijk snijgevaar door de scherpe aluminium randen bij het product.”

PSENSgate vind ik een absolute topper, omdat die een complete deurbeveiliging huisvest in één behuizing: hekbewaking, vergrendeling en bediening. Bovendien is de aanduiding met kleuren voor de reset-, aanvraag- en noodstopknoppen zeer overzichtelijk

Pieter Coosemans, Projectingenieur bij Henco

Lange-termijnsamenwerking met Pilz

Om de veiligheidsupdate van de productielijnen te ondersteunen deed Henco beroep op Pilz. Bart Van Damme: “We gebruikten al eerder componenten van Pilz, zoals de PNOZ noodstopmodules. Daar zijn we tevreden over, waardoor de keuze logisch was om opnieuw met hen in zee te gaan.“
Deze veiligheidsupdate toont een mooie greep uit het uitgebreide gamma componenten en diensten van Pilz. Zo leverde Pilz diverse veiligheidscomponenten, namen ze de programmatie van de veiligheids-PLC op en assisteerden bij de eerst aangepakte lijn.

Kwinten Cantraine, sales manager Vlaanderen bij Pilz: “Als ambassadeurs van veiligheid geven we bij Pilz altijd advies bij de componenten die het best passen binnen het concept. Bij Henco werden dit deurbeveiligingen PSENsgate en PSENmlock, contactloze schakelaars PSENcode, noodstoppen en de nieuwste generatie lichtgordijnen PSEN opt II. Die laatste zijn type 3 lichtgordijnen en bieden het grote voordeel dat ze een geoptimaliseerde reeks hebben voor PLd applicaties. Zo dien je niet uit te wijken naar een type 4 lichtgordijn dat in vele gevallen overgedimensioneerd en onnodig duur is voor de applicatie.”

Pieter Coosemans: “Ook de PSENSgate vind ik een absolute topper, omdat die een complete deurbeveiliging huisvest in één behuizing: hekbewaking, vergrendeling en bediening. Bovendien is de aanduiding met kleuren voor de reset-, aanvraag- en noodstopknoppen zeer overzichtelijk.”

Apart veiligheidssysteem

Bart Van Damme: “We opteerden om met een apart veiligheidssysteem te werken. Het concept bevat twee afrollijnen en één stapelaar. We wilden die drie delen wél gezamenlijk beveiligen, daarom opteerden we voor één centraal veiligheidssysteem. We hebben gekozen voor de veiligheids-PLC PSS 4000 die functioneert als CPU en een tweede die werkt als I/O header. Zo konden we de kabellengtes beperken. Via de veiligheids-PLC worden de veiligheidsmeldingen ook doorgegeven aan de centrale HMI. Operatoren of technici zien dan meteen welke deur open staat of welke noodstop ingedrukt is.” Kwinten Cantraine vult aan: “Via de PSS 4000 kan er communicatie met de PLC van de machine opgezet worden. In dit geval gaat die over Profibus, maar het is ook mogelijk om via andere headers met de andere gangbare systemen zoals Profinet, Modbus TCP/IP en Ethernet/IP te communiceren.“

Flexibel samenwerken

Het portfolio van Pilz biedt diensten gedurende de hele levenscyclus van een machine en werkt daarbij op een flexibele wijze samen met de klant. Zo heeft Henco zelf de risicoanalyse uitgevoerd en het veiligheidsconcept ontworpen. Op basis daarvan heeft Pilz de elektrische schema’s getekend voor de nieuwe kasten en de PSS 4000 veiligheids-PLC geprogrammeerd. De inbedrijfsstelling gebeurde dan weer door Pilz en Henco samen en de validatie tenslotte heeft Henco zelf uitgevoerd.

Geleidelijke aanpak

Pieter Coosemans: “De implementatie verliep zeer vlot, ook omdat we alle afdelingen al van bij het begin goed betrokken hebben bij dit project. De weerstand op voorhand -zoals de vrees dat de installatie trager zou werken- is snel weggeëbd omdat operatoren snel merkten dat het voor hen een grote stap voorwaarts betekent op veiligheidsvlak. De mensen van automatisatie hebben van in het begin alles van zeer dichtbij opgevolgd om mogelijke problemen meteen op te lossen. We hebben zone per zone aangepakt en telkens aan de hand van de functionele beschrijvingen gecontroleerd of alles werkte zoals vooropgesteld. Die geleidelijke aanpak zorgde een succesvol beveiligingsproject.”

Veiligheidslichtschermen PSENopt II

De lichtschermen beveiligen de gevaarlijke zones door middel van een onzichtbaar beveiligingsveld van infraroodstralen. Bij een onderbroken infraroodlichtstraal wordt er onmiddellijk een veilig uitschakelcommando gegeven.

Meer over lichtschermen PSENopt II

Veilig heksysteem PSENsgate

Het veilige heksysteem PSENsgate combineert veilige hekbewaking, veilige vergrendeling en bedieningselementen in één enkel systeem!

Meer over PSENsgate heksysteem

PSS 4000 veiligheids-PLC

Met het automatiseringssysteem PSS 4000 kunt u projecten voor veiligheid en automatisering realiseren. Beide werelden worden samengevoegd in een perfect gecoördineerd systeem dat u besturingen biedt in twee vermogensklassen.

Meer over automatiseringsysteem PSS 4000
vlnr: Bart Van Damme, Pieter Coosemans van Henco leidden het project in goede banen.
De PSEN opt II lichtschermen bieden het voordeel dat ze zowel voor Performance Level e als d kunnen ingezet worden, afhankelijk van het type
De PSEN opt II lichtschermen bieden het voordeel dat ze zowel voor Performance Level e als d kunnen ingezet worden, afhankelijk van het type
hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Perscontact

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: marketing@pilz.be

Was dit artikel nuttig?