België | nederlands

15 nov. 2018

Gestroomlijnde veiligheidscultuur bij Etex dankzij opleiding Pilz

Voor een wereldwijd actieve holding zoals de Etex groep is het naleven van een eenvormige veiligheidsstructuur een stevige uitdaging. Verschillen in lokale wetgeving en in de lokale veiligheidscultuur zijn daar de oorzaak van. Eén van de opleidingen die hen helpt is de Certified Machine Safety Expert opleiding van Pilz, kortweg CMSE.

Wereldspeler in bouwmaterialen

Etex is een wereldspeler in de bouwmaterialensector. Eén van haar bekendste dochterondernemingen is Eternit, een naam die bij velen wellicht een belletje doet rinkelen. In het portfolio van Etex zitten onder andere vezelcementproducten, golfplaten voor dakbekleding, leien en hoogwaardige gevelbekledingsplaten. Daarnaast produceert het bedrijf ook een aantal kleiproducten, zoals dakpannen. De bouwmaterialen worden wereldwijd geproduceerd, van Europa tot Latijns-Amerika en het Verre Oosten.

Om de benodigde machines te ontwikkelen, wordt beroep gedaan op Etex Engineering. Met een 30 werknemers staan zij binnen de Etex Group in om automatiseringsprojecten en nieuwe installaties te implementeren. Een twintigtal medewerkers werkt vanuit de hoofdzetel in Kapelle-op-den-Bos, terwijl in Avignon 8 mensen zich specifiek op de pleisteractiviteiten richten.

Senior Project Manager Mario Lebbe van Etex Engineering: “Wij specifiëren wereldwijd alle technische zaken die moeten aangekocht en geïnstalleerd worden voor installaties van de Etex Group, we volgen de constructie op en begeleiden de indienststelling. We doen dat voor alle aspecten: elektrisch, mechanisch, bouwkundig, hydraulisch, automatisering,… Als een lid van de Etex Group een project opstart, passeert dat altijd langs onze diensten.”

Toen een aantal jaar terug veiligheid binnen de groep hoger op de agenda werd geplaatst, stelde men vast dat de wereldwijde activiteiten toch een specifieke benadering vergen. Op een bepaald moment werd beslist dat de Europese vereisten wereldwijd van toepassing moesten worden. Maar de cultuurverschillen rond het thema veiligheid zijn enorm divers. In sommige landen is het bijvoorbeeld de normaalste zaak van de wereld om op hoogte te werken zonder valbescherming, terwijl dat in Europa absoluut not done is. Maar anderzijds bleek ook dat Europese werknemers eerder op hun lauweren gaan rusten, omdat er een soort routine optreedt in het veiligheidsdenken. Er was dus zeker nood aan opleiding rond dit thema om de veiligheidscultuur binnen de groep te stroomlijnen.”

Uitgebreid maar toch compact

Via Dimitri Trenoye, senior project manager bij Etex Engineering, werd de CMSE-opleiding van Pilz voorgesteld:  “Bij het zoeken naar een geschikte opleiding kwam we al snel bij de CMSE-opleiding terecht. Ikzelf volgde ze als eerste binnen Etex Engineering en was meteen enthousiast. Toen ik de opleiding volgde, kwam ik terecht in een groep cursisten die actief waren in heel diverse segmenten van de industrie.

De opleiding is met 4 lesdagen vrij beperkt in de tijd, maar toch krijg je een compleet overzicht wat machineveiligheid precies inhoudt. Al snel volgden ook de andere project managers en projectingenieurs binnen Etex Engineering, in totaal hebben nu een twintigtal medewerkers de opleiding gevolgd. Maar daar blijft het niet bij. Mario Lebbe: “Toen we merkten dat er in de filialen niet altijd even sterk meegegaan werd in ons veiligheidsverhaal, heeft de directie van Etex beslist om ook hen de opleiding te laten volgen. Men probeert om telkens iemand die hoog op de spreekwoordelijke ladder staat binnen de fabriek deze opleiding te laten volgen, meestal is dat de productiemanager of de onderhoudsmanager. Zo sijpelt de CSME-opleiding door tot in alle geledingen. Ze is dus niet langer beperkt tot Etex Engineering.“

Opbouw van de cursus

Het succes van de CMSE-opleiding is te danken aan enkele opmerkelijke factoren. Kwinten Cantraine (Pilz sales engineer): “Ondanks het feit dat de cursus beperkt is tot vijf modules op vier lesdagen, wordt het volledige concept machineveiligheid er grondig in uitgelegd. Dag 1 is een inleiding in veiligheid en behandelt verder de algemene wetgeving. Dag 2 gaat vervolgens over de risicoanalyse volgens EN-ISO 12100, mechanische veiligheidsvoorzieningen en veiligheidscomponenten. Dag 3 heeft de elektrische veiligheid als onderwerp volgens IEC 60204-1 en ook de functionele veiligheid volgens ISO 13849. Dag 4 behandelt de pneumatische en hydraulische veiligheid (volgens EN ISO 4413 & EN ISO 4414). We sluiten af met een ‘examen’ afgenomen door de TüV Nord, Deelnemers die 80% of meer behalen mogen zich Certified Machinery Safety Expert noemen.”

Mario Lebbe vult aan: “Wij vinden het ook een groot voordeel dat de cursus gegeven wordt in de taal van de cursist. De kennis van het Engels is niet overal even sterk. Al gauw ontstaan er belangrijke nuanceverschillen. En die wil je absoluut vermijden bij een belangrijk item als machineveiligheid. Onderwijs in de eigen taal levert in dit geval betere resultaten op.“

Kwinten Cantraine: “Ook de kwaliteit van de cursus is doorslaggevend. De CMSE cursus is ontwikkeld door Pilz in samenwerking met TüV Nord. Zij zijn een notified body en zijn dus volledig gehomologeerd om deze opleiding te accrediteren. Elke verandering die we willen doorvoeren moet ook aan hen voorgelegd worden. Bovendien zijn de lesgevers hooggekwalificeerde medewerkers. Voor België is bijvoorbeeld één van de lesgevers Jan Franck. Hij zetelt in de Belgische normcommissies en is ook consultant in deze materie. Onze lesgevers zijn dagelijks bezig met de praktijk in de industrie en weten als geen ander alle in-en outs van machineveiligheid. Verder is er ook steeds nauw contact met de buitenlandse lesgevers zodat de uniformiteit van de opleiding wereldwijd verzekerd is.”

Opleiding betaalt zich terug

Dimitri Trenoye: “We voelen dat we nu dezelfde veiligheidstaal spreken, er is meer uniformiteit gekomen binnen onze wereldwijde omgang met veiligheid. Als er een collega uit pakweg Brazilië belt met een vraag rond veiligheid, dan zal mijn antwoord nu gelijklopend zijn met dat van een andere collega hier.

“De map met de CMSE-opleiding is voor ons een echt naslagwerk geworden dat we geregeld raadplegen en bijwerken met eigen aantekeningen. Het is geen cursusmateriaal dat in de kast verdwijnt om er nooit meer uit te komen.” Mario Lebbe: “Ondertussen is er zelfs al een Italiaanse leverancier die zijn mensen dezelfde opleiding heeft laten volgen. Zo weten zij perfect wat wij van hen verwachten en kunnen ze dus al anticiperen op onze wensen voor ze aan de slag gaan. Ook zij sparen zo kostbare tijd uit. Het is bovendien leuk om te zien dat ze meedenken met ons, want zelfs voor machinebouwers is de materie soms volledig nieuw.”

Vlnr. Kwinten Cantraine (Pilz), Dimitri Trenoye & Mario Lebbe (beide Etex Engineering)
Onze lesgevers zijn dagelijks bezig met de praktijk in de industrie
De map met de CMSE-opleiding is voor ons een echt naslagwerk geworden
hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Perscontact

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: karry.vanlooy@pilz.be