België | nederlands

9 okt. 2018

"Paspoort" voor machines

De voorschriften en wetten die gelden voor de veiligheid van machines en installaties, verschillen van land tot land. Ontdek welke lokale regels er gelden voor de export van machines!

Wij creëren overal ter wereld veilige werkplekken. Elk land hanteert echter verschillende voorschriften en wetten met betrekking tot de veiligheid van machines en installaties. Een machine die voldoet aan alle richtlijnen en normen van het ene land, voldoet vaak toch niet aan de regels van een ander land. Wilt u als fabrikant uw machines naar een andere regio exporteren? Dan moet u voldoen aan alle richtlijnen en eisen die gelden in het land van levering.


Verschillende landen – verschillende regels

De machinerichtlijn standaardiseert de Europese veiligheidseisen die gelden voor machines. Na een conformiteitsbeoordeling mag de CE-markering worden aangebracht. Daarmee verklaart u als leverancier, dat de machine voldoet aan alle relevante veiligheidseisen van machinerichtlijn 2006/42/EG.

In de VS hanteert men doorgaans de begrippen UL of OSHA. UL publiceert veiligheidsnormen. Deze bevatten, onder andere, eisen voor elektrische apparaten en componenten. Als agentschap van het Amerikaanse ministerie van Abeid eist de Occupational Safety & Health Administration (OSHA) op zijn beurt, dat alle elektrische apparaten op werkplekken aan de relevante UL-eisen voldoen.

In Zuid-Amerika is de meest relevante richtlijn voor machineveiligheid de NR-12 uit Brazilië. NR-12 bevat technische referenties, beginselen en veiligheidsmaatregelen die de gezondheid en lichamelijke integriteit van werknemers garanderen. Verder stelt de NR-12 minimumeisen voor de ongevallenpreventie gedurende de totale levenscyclus van een machine.

In Azië, zoals China bijvoorbeeld, is certificering van technische producten verplicht en moeten ze voldoen aan de voorschriften van de China Compulsory Certification (CCC). Elk land hanteert echter weer andere regels.


Wat is er nodig om machines te kunnen exporteren?

Wanneer een conformiteitsverklaring of andere relevante documenten ontbreken, valt te vrezen dat de douane geen invoervergunning verleent aan een machine. Het is ingewikkeld en kost veel tijd om pas op het moment van export de noodzakelijke goedkeuringen te regelen. Daarom ondersteunt Pilz machinebouwers bij het voorbereiden van internationale conformiteitsbeoordelingsprocedures. Met een dergelijk "paspoort voor machines" ligt de toegang tot internationale markten open.


Meer informatie:

Services voor de internationale conformiteitsbeoordeling

Machines en installaties
hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be