België | nederlands

11 sep. 2018

Herziening van de ISO-veiligheidsnorm voor industriële robots

Tot mei 2021 moeten de veiligheidseisen voor samenwerkende robotsystemen volgens ISO 10218-1 en ISO 10218-2 herzien zijn. Pilz is actief betrokken bij de herziening van robotveiligheidsnormen.

De veiligheidseisen voor samenwerkende robotsystemen volgens ISO 10218-1 en ISO 10218-2 zijn nog niet uitvoerig beschreven. In het kader van de technische specificatie ISO/TS 15066 werden de veiligheidseisen verder ontwikkeld. Een deel van deze inhoud wordt opgenomen in de herziening van de twee normen of worden daar toegevoegd. Tot aan mei 2021 zal er een nieuwe versie van de ISO 10218-1 en ISO 10218-2 zijn.

Pilz is lid van het internationaal technisch comité ISO/TC 299 "Robotics", werkgroep WG 3 "Industrial safety". Samen met verschillende leden werkt Pilz actief mee aan de herziening van de veiligheidsnormen voor robotica. Aan het begin van juni 2018 kwam het technische comité in Kyoto (Japan) bijeen voor een werksessie.

Er zijn veel onderwerpen en vereisten die in het kader van de herziening werden besproken. Hier is een kort overzicht:

  • Het maken van een lijst met alle relevante veiligheidsfuncties (bijv. veilige stop, veilige gereduceerde snelheid enz.) en het vastleggen van de minimumvereisten volgens ISO 13849/IEC 62061 voor de respectievelijke veiligheidsfuncties (bijv. moet de veilige stop tweekanaals uitgevoerd zijn)
  • Uitwerking van exacte veiligheidseisen op het gebied van remmen
  • Meer nauwkeurige eisenspecificatie voor toepassingen bij samenwerkingstypes volgens ISO TS 15066 (voorbeelden: Handmatige begeleiding, veiligheidsgerelateerde stop, snelheids- en afstandsbewaking en de vermogens- en krachtbegrenzing)
  • Aanvaarding en herziening van de biomechanische grenswaarden voor vermogens- en krachtbegrenzing en voor quasi-statische en transiënte contacten uit ISO TS 15066
  • Cybersecurity
  • Uitwerking van veiligheidseisen voor mobiele robots
  • Overname en detaillering van veiligheidseisen op grijper/grijpersystemen (gebaseerd op technisch rapport ISO/TR 20218-1))


Over ISO 10218

ISO 10218 is de centrale veiligheidsnorm voor industriële robots. De norm bestaat uit twee delen: ISO 10218-1 beschrijft de veiligheidseisen voor de robotfabrikant. ISO 10218-2 bevat de veiligheidseisen voor de robotintegrator.


Meer informatie:

Robotica bij Pilz
hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be