België | nederlands

20 aug. 2018

Brexit – gevolgen voor normen en certificaten

De Brexit komt! Voor constructeurs van machines en installaties kan de uittreding van het Verenigd Koninkrijk (UK) uit de Europese Unie aanzienlijke gevolgen hebben.

De accreditatie van de Britse aangemelde instanties (Notified Bodies) en de geldigheid van de Britse EG-/EU-typeonderzoeken op het moment dat het EU-lidmaatschap afloopt, zijn nog niet definitief opgehelderd.

Tot nu toe is het einde van de overgangsfase gepland op 30 maart 2019 . Het is echter waarschijnlijk dat deze termijn vermoedelijk tot en met 31 december 2020 wordt verlengd, totdat er een overeenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk bestaat.

Tot aan dit tijdstip blijft het Verenigd Koninkrijk deel uitmaken van de Europese interne markt en is dus verplicht alle Europese regelingen – inclusief Europese voorschriften, richtlijnen en relevante geharmoniseerde normen – over te nemen en nationaal om te zetten.


Wat gebeurt er als er geen handelsovereenkomst tussen de EU en UK wordt gesloten?

In het geval van een harde Brexit wordt op de uiterste datum de volgende procedure voor aangemelde instanties in de UK en door hen verstrekte EG-/EU-typeonderzoeken uitgevoerd:

Volgens de productvoorschriften van de Europese Unie moeten aangemelde instanties in een lidstaat zijn gevestigd en door een kennisgevende autoriteit van een lidstaat worden aangemeld.

Aangemelde instanties in de UK verliezen hun status als EU Notified Bodies en worden uit de NANDO database verwijderd!

EG-/EU-typeonderzoeken die vóór de BREXIT-datum door een aangemelde instantie in de UK zijn verstrekt, verliezen eveneens hun geldigheid!

Een verzoek om een nieuw EG-/EU-typeonderzoek door een aangemelde EU-instantie is dan vereist. Als alternatief kan de eigenaar van de verklaring door middel van een overeenkomst verzoeken om een uitvoering van de overdracht van de complete keuringsdocumenten tussen fabrikant, aangemelde instantie in de UK en een aangemelde instantie in de EU. Evenwel kan ervan worden uitgegaan dat de overdracht zonder een nauwkeuriger plausibiliteitscontrole en eventuele verificaties door de overnemende aangemelde instantie eerder onwaarschijnlijk is.

Constructeurs van machines en installaties die componenten, bouwmodules of zelfs complete machines met Britse EG-/EU-typeonderzoeken construeren, moeten de ontwikkelingen bij de Brexit-uittredingsprocedure extra oplettend volgen.


Heet de Brexit gevolgen voor producten van Pilz?

De Brexit heeft geen invloed op veiligheidscomponenten van Pilz, omdat Pilz geen EG-/EU-typeonderzoeken van Britse aangemelde instanties bezit.


Wilt u meer weten over verdere details?

Op de website van de Europese Unie kunt u verdere informatie vinden.

Brexit
hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be