België | nederlands

24 aug. 2016

Safety en Security – twee zijden van dezelfde medaille?

Kom meer te weten over de nieuwe veiligheidseisen voor industriële-4.0-systemen.

Met de verdere ontwikkeling van het automatiseringslandschap naar Industrie 4.0 wordt de onderneming nu geconfronteerd met nieuwe veiligheidsuitdagingen. De wereld van de automatisering versmelt met de IT-wereld. Safety & Security zijn daarom belangrijke voorwaarden voor het functioneren van industriële 4.0-installaties. In tegenstelling tot de traditionele productiesystemen beschikken deze over verschillende interfaces naar hun omgeving.


Wat onderscheidt Safety van Security?

Safety vereist dat de restrisico's van een machine of systeem de aanvaardbare niveaus niet overschrijden. Dit omvat zowel gevaren in de nabijheid van de installatie (bijvoorbeeld milieuschade) evenals bedreigingen binnen de installatie (bijvoorbeeld mensen die in
de installatie aanwezig zijn).

Security betreft de bescherming van een machine of installatie tegen onbevoegde toegang van buitenaf, evenals de bescherming van gevoelige gegevens tegen vervalsing, verlies en onbevoegde toegang tot de interne instellingen. Dit omvat expliciete aanvallen en onbedoelde veiligheidsincidenten.


Eisen voor Safety en Security

Industrial 4.0 systemen kunnen zich in de toekomst autonoom herconfigureren en optimaliseren. Dit vereist echter een nieuwe beoordeling van de veiligheid (Safety & Security) door het systeem tijdens de werking. Verder moet er ook voor worden gezorgd dat de door de resterende leemten in de beveiliging geen hoge veiligheidsrisico's ontstaan.

Integrale veiligheidsconcepten vereisen niet alleen een samenspel tussen Safety & Security. Veeleer is er in toenemende mate een behoefte aan systeemarchitecturen die speciaal afgestemd zijn op open standaarden en mogelijkheden die de overwegingen van de fabrikant overstijgen. Met het oog
op het Safety-aspect dient onderzocht te worden tot in hoeverre de Security-thema’s invloed hebben op de functionele veiligheid.


Voor meer informatie:

Whitepaper Industrie 4.0

Industrie 4.0 bij Pilz

Industrie 4.0-compatibel automatiseringssysteem PSS 4000

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be