België | nederlands

4 jul. 2016

Wetgeving en normen in Groot-Brittannië

Wereldwijde veiligheid voor machines en installaties: bijzondere bepalingen in Groot-Brittannië.

In Groot-Brittannië geldt een bijzondere richtlijn voor het gebruik van arbeidsmiddelen: Provision and Use of Work Equipment Regulations (PUWER)

Dit voorschrift omvat bepalingen voor alle arbeidsmiddelen die werknemers gebruiken - van een hamer tot mechanische persen en motorvoertuigen. Het “gebruik” van arbeidsmiddelen omvat tevens onderhoud, reiniging, vervoer of ingebruikname van de arbeidsmiddelen.

PUWER bepaalt niet alleen dat er geschikte arbeidsmiddelen beschikbaar moeten worden gesteld en dat deze correct moeten worden onderhouden, maar ook dat risico's die het gebruik van de arbeidsmiddelen met zich meebrengt, van te voren moeten worden voorkomen.
 

Wat houdt PUWER in?

De "Provision and Use of Work Equipment Regulations" (PUWER) is opgesteld in het kader van de "Health and Safety at Work etc Act 1974" (HSW Act) en is op 5 december 1998 in werking getreden. Het hoofddoel van PUWER is om de beschikbaarstelling van veilige arbeidsmiddelen tijdens de totale levensduur het gebruik ervan te waarborgen, los van de staat waarin deze verkeren, hoe oud ze zijn of waar ze vandaan komen.
 

Wie is verantwoordelijk?

Elke werkgever heeft de plicht om de risico's voor de gezondheid en veiligheid van de personen op hun werkplek te beoordelen. De voorschriften verlangen niet alleen van werkgevers dat ze geschikte en veilige arbeidsmiddelen en machines beschikbaar stellen, maar ook dat ze rekening houden met de arbeidsomstandigheden en de risico's voor de gezondheid en veiligheid van werknemers, wat tevens het verzorgen van relevante training omvat.
 

Waarop is PUWER van toepassing?

PUWER is van toepassing op het beschikbaar stellen en het gebruik van alle arbeidsmiddelen en machines, inclusief bewegende uitrusting en hijsmiddelen. In het kort alles - van een stuk gereedschap tot machines en montage-inrichtingen.
 

Wereldwijde veiligheid voor machines en installaties
hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be