België | nederlands

18 jul. 2016

Wetgeving en normen in Japan

Wereldwijde veiligheid voor machines en installaties.

Volgens de Japanse wet inzake veiligheid en gezondheid op het werk moeten gevaarlijke machines of machines die worden gebruikt in een gevaarlijke omgeving zijn uitgerust met veiligheidsmaatregelen, die door het nationale ministerie zijn vastgelegd. Dit geldt bijvoorbeeld voor rubbermaalmachines, persen, lastbeveiligingsapparaten voor kranen, zaagmachines in de houtbewerking of elektrische onderdelen in explosiegevaarlijke omgevingen. Bij sommige machines is een vergunning van het nationale ministerie vereist voordat deze mogen worden vervaardigd of gebruikt. Ketels, kranen, drukhouders en takels vallen in deze categorie.


Eisen aan de gebruiksveiligheid

De verordening inzake gebruiksveiligheid vereist als “best effort” dat machinefabrikanten informatie over risico's met betrekking tot het gebruik van de machine beschikbaar stellen en elke werkgever/machinegebruiker een risicobeoordeling uitvoert.


Maatregelen inzake bedrijfsveiligheid en risicobeoordeling

De Japanese Industrial Safety & Health Association (JISHA) ondersteunt met name de invoering van risicobeoordeling en beheersystemen voor werkveiligheid in Japan. Op grond van Japanse wettelijke voorschriften moet elke werkgever/machinegebruiker ervoor zorgen dat er maatregelen voor gebruiksveiligheid beschikbaar zijn. Werknemers zijn verplicht om de maatregelen van hun werkgever te ondersteunen.

De methodiek voor de risicobeoordeling is gespecificeerd in Japanse normen (Japanese Industrial Standards, JIS), die zijn geharmoniseerd met internationale normen. Hoewel de risicobeoordeling bij gebruik van bepaalde chemische stoffen verplicht is, geldt dit momenteel in andere sectoren niet als vereiste.


Meer informatie:

Vakboek over normen met betrekking tot functionele veiligheid

Services van Pilz
 

Wereldwijde veiligheid voor machines en installaties.
hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be