België | nederlands

13 jun. 2016

Wetgeving en normen in Brazilië

Wereldwijde veiligheid voor machines en installaties.

Het Braziliaanse comité Associacão Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) heeft de ISO/IEC-normen slechts gedeeltelijk in nationale wetgeving omgezet. Dikwijls echter houden grote Braziliaanse ondernemingen zich aan ISO-/IEC-normen voordat de ABNT deze in de Braziliaanse wetgeving kan integreren om mondiaal te kunnen opereren en te voldoen aan de eisen van de markt.


NRs - De Braziliaanse richtlijnen

In Brazilië wordt het nationale bedrijfsveiligheidsvoorschrift bewaakt door het Ministerie van Arbeid. Deze is gebaseerd op het geconsolideerde arbeidsrecht (Consolidation of Labor Laws (CLT)), welke middels wetsbesluit 5452 van 1 mei 1943 in werking is getreden. CLT unificeert het arbeidsrecht in Brazilië en regelt hierbij individuele en collectieve arbeidsbetrekkingen. Binnen dit wetsbesluit zijn in de als NR's bekende wettelijke normen de vereiste procedures vastgelegd om de veiligheid op de werkplek te garanderen. NR's lijken in zekere zin op de Europese richtlijnen, omdat ze bepaalde wettelijke voorschriften bevatten die moeten worden omgezet. Hun toepassingsgebied dient middels een verwijzing naar normen te worden aangetoond.


NR-12 in Brazilië/De richtlijn betreffende machineveiligheid

In totaal zijn er 36 NR's die betrekking hebben op veiligheid, inclusief wettelijke norm NR-12, de richtlijn betreffende machineveiligheid. Alle in openbare en particuliere ondernemingen werkzame en bij de CLT geregistreerde werknemers moeten zich aan deze regelingen houden. Het doel van NR-12 was te garanderen dat de eisen ten aanzien van de veiligheid van machines, zowel van nieuwe als van gebruikte machines, overeenstemmen met de eisen op wereldklasseniveau


Inhoud van NR-12

Het belangrijkste doel van de norm is te waarborgen dat een nieuwe generatie machines inherent veilig is met volledige gegevens betreffende transport, toepassing, onderhoud en verwijdering. Tegelijkertijd voorziet de norm in maatregelen voor de aanpassing van bestaande machines. De norm bevat ook eisen voor gepland preventief onderhoud. Eisen voor het slopen van oude machines zijn eveneens voorhanden, teneinde de verkoop te voorkomen van verouderde machines die niet in voldoende mate volgens de veiligheidsvoorschriften zijn uitgerust. In de voorschriften wordt nu bepaald dat een machine voor doorverkoop zodanig moet worden uitgerust dat deze voldoet aan de veiligheidsnormen.


Gebruik, aanschaf en verkoop van machines in Brazilië

Wanneer u in Brazilië machines wilt gebruiken, kopen of verkopen, dient u op de hoogte te zijn van de speciale eisen van norm NR-12. Pilz kan u als partner vanaf de risicobeoordeling tot en met de veiligheidsvalidering begeleiden om de conformiteit van de machine met de eisen van de norm NR-12 te waarborgen. Wij zijn internationaal vertegenwoordigd en zijn op de hoogte van alle eisen van uw betreffende land.


Meer informatie:

Vakboek over normen met betrekking tot functionele veiligheid

Services van Pilz

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be